Kosters

Deze pagina bevat informatie voor de vele kosters die vrijwllig of bezoldigd in de vele Limburgse kerken werkzaam zijn.

12 Oktober: Diocesane bijeenkomst voor kosters
In de bisdomgebouwen te Roermond vindt op woensdag 12 oktober 2016 weer de jaarlijkse ontmoetingsdag van Limburgse kosters en kostervrijwilligers plaats. Spreker is ditmaal drs. Rob Dückers over kosters en kerkschatten. De kunsthistoricus gaat daarbij in op het gebruik van objecten uit het christelijk cultureel erfgoed in de liturgie. Veel kosters zijn beheerders van een kluis vol attributen die al dan niet (nog) gebruikt worden in de liturgie. De voordracht sluit daar bij aan. De dag begint om 14 uur met een woordje over actuele ontwikkelingen aangaande de liturgie en kerkmuziek door vicaris Smeets en eindigt rond 16.30 uur met een korte vesperviering. Aanmelden is mogelijk via dlkm@bisdom-roermond.nl  
 
Kostersinsignes
Regelmatig komt vanuit parochies de vraag naar kostersinsignes. Het betreft dan insignes voor de herkenbaarheid van kosters of ere-insignes voor jubilerende kosters. Het bisdom heeft deze niet, maar de Interdiocesane Kostersbond 'Sint Willibrord' kan deze tegen een geringe vergoeding leveren. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij waarnemend secretaris Kessels van de IKB, via (077) 3731699 of kessels59@ziggo.nl

     
     
     
     
     
Susteren-Echt