Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

 

 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Regeling gratis VOG voor parochievrijwilligers

Sinds begin 2016 is het mogelijk om een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen voor vrijwilligers binnen de Rooms-Katholieke Kerk die werken met minderjarigen en met mensen met een verstandelijke beperking. Deze gratis VOG-regeling zou tot en met 2017 lopen is toen steeds met een half jaar verlengd. De verwachting is dat deze in de toekomst zal worden omgezet naar een geheel andere regeling. Dit heeft er mee te maken dat in het regeerakkoord is vastgelegd dat de regeling overgaat van het ministerie van Justitie en Veiligheid, naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport én dat men in Den Haag nu verkennend onderzoek doet naar verruiming van de regeling.

 

Preventiebeleid R.-K.-Kerk
Sinds 2014 heeft de R.-K. Kerk het aanvragen van een VOG verplicht gesteld voor pastorale beroepskrachten en voor bepaalde groepen vrijwilligers. Deze verplichting om een VOG aan te vragen maakt onderdeel uit van het preventiebeleid tegen seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de R.-K. Kerk.
Parochies kunnen gratis VOG’s voor de genoemde groep vrijwilligers aanvragen bij het contactpunt dat daarvoor via het CIO (het Interkerkelijk contact in overheidszaken) bij het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) in Utrecht is ingericht. Het contactpunt doet een eerste screening van de aanvragen en zet deze door naar de betreffende ministeriele dienst. Parochies worden via hun bisdom verder over de verlenging van de regeling geïnformeerd met opnieuw de uitgeleg hoe ze gratis VOG’s kunnen aanvragen. 

 

Hoe werkt het?
Het verdient aanbeveling dat u als parochie een vaste contactpersoon aanwijst voor het aanvragen van (gratis) VOG’s. Uw vaste contactpersoon voert via onderstaande link zijn of haar gegevens in alsmede die van de vrijwilliger waarvoor een gratis VOG aangevraagd wordt. Per vrijwilliger vult u 1 formulier in. De vragen die u in het formulier beantwoordt, gaan onder andere over uw bekendheid met de preventieve maatregelen die de R.-K. Kerkgenomen heeft om seksueel misbruik te voorkomen.

Via deze link komt u in het formulier dat u dient in te vullen:
http://fd8.formdesk.com/ipal/aanvraagvog

De aanvraag wordt vervolgens binnen het landelijk secretariaat van de RK Kerk verwerkt in het systeem van de dienst Justis.

 

Wat is er nodig?
Om de aanvraag voor een gratis VOG te kunnen verwerken is het noodzakelijk dat de vrijwilliger voor wie u de VOG aanvraagt, beschikt over een e-mailadres en DigiD. U moet het e-mailadres, de voorletter(s), de achternaam en de geboortedatum van de vrijwilliger in het aanvraagformulier opgeven. Zorg er dus voor dat u over deze gegevens beschikt of ze bij de vrijwilliger opvraagt. Het is daarnaast raadzaam om de vrijwilliger tijdig te wijzen op de noodzaak van een DigiD, zodat deze eventueel nog door de vrijwilliger aangevraagd kan worden.

 

Wat moet de vrijwilliger doen?
De vrijwilliger voor wie de gratis VOG is bestemd, ontvangt van de dienst Justis een e-mail met een link en een code om de aanvraag af te ronden. Via de link en de code in deze e-mail logt de vrijwilliger in met DigiD. Daar rondt de vrijwilliger de VOG-aanvraag af door te bevestigen dat de gegevens juist zijn opgenomen.

De code in de e-mail is 30 dagen geldig. Als de vrijwilliger de code laat verlopen, moet de VOG-aanvraag opnieuw worden gedaan. Dat betekent tijdverlies en dubbel werk. Het is daarom aan te bevelen, dat de vaste contactpersoon de vrijwilliger informeert over het feit, dat hij een e-mail van de dienst Justis kan verwachten. Ook is het goed dat de contactpersoon tijdig (bijvoorbeeld twee of drie weken nadat de aanvraag is gedaan) aan de vrijwilliger vraagt of de e-mail ontvangen is en de aanvraag daadwerkelijk is afgerond.

 

Hoe gaat het verder?
Nadat de vrijwilliger de aanvraag heeft afgerond wordt deze vervolgens door Justis in behandeling genomen. Justis informeert de vrijwilliger zelf schriftelijk over de afhandeling van de aanvraag. In de praktijk krijgt de vrijwilliger de VOG meestal binnen anderhalve week. Als uit onderzoek blijkt dat de vrijwilliger in aanraking is geweest met Justitie, gaat Justis na of dit relevant is voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. In dat geval kan het langer duren dan 2 weken voordat de vrijwilliger bericht krijgt. Na ontvangst van zijn VOG overlegt de vrijwilliger deze aan u als parochie.

 

Wie komt in aanmerking voor een gratis VOG?
Zoals gezegd komen voor de gratis VOG in uw parochie in aanmerking vrijwilligers die werken met minderjarigen en andere kwetsbare groepen, zoals mensen met een verstandelijke beperking. In het geval dat een vrijwilliger werkzaamheden verricht voor deze doelgroepen en daarnáást als vrijwilliger nog een andere functie bekleedt waarvoor ingevolge het besluit van de Bisschoppenconferentie sinds 1 januari 2014 een VOG vereist is [1] dan kunnen meerdere screeningsopties worden aangegeven en geldt de gratis VOG voor al deze vrijwilligersfuncties die betrokkene bekleedt.

Voor alle overige functies, zoals voor pastorale beroepskrachten en andere vrijwilligers­functies waarvoor de Bisschoppenconferentie een VOG verplicht heeft gesteld [2], geldt de gratis VOG niet en blijft een reguliere VOG (niet gratis en nog niet digitaal aan te vragen) relevant.

 

Samengevat
Kort samengevat is het nu van belang de volgende stappen te volgen:
Stap 1: Wijs een vaste contactpersoon aan voor het aanvragen van VOG’s
Stap 2:Controleer voor welke vrijwilligers een VOG moet worden aangevraagd;
Stap 3: Check voor wie de VOG gratis zou kunnen zijn;
Stap 4: Voer de gegevens van deze vrijwilligers in via bovengenoemde link

 

Contactpersoon
Voor vragen naar aanleiding van deze brief kunt u in het bisdom contact op nemen met de kanselier de heer mr.lic.iur.can. G.H. Smulders via g.smulders@bisdom-roermond.nl 
 


[1]  Dit is bijvoorbeeld de vrijwilliger die persoonsgegevens beheert, tekenbevoegdheid heeft met betrekking tot financiën etc,

[2]U vindt deze functies hier:  https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2016/01/bk130661-bijlage-1a-lijst-van-personen-voor-wie-voor-infunctietreding-een-vog-vereist-is.pdf