Teksten & procedures

Teksten en beleidsdocumenten van het bisdom Roermond op het gebied van Liturgie en Kerkmuziek.

 

Enquête over sacrament vormsel

De Dienst Liturgie en Kerkmuziek van het bisdom heeft een enquête onder parochies uitgeschreven over de viering van het sacrament van het vormsel. De staf van het bisdom wil graag weten hoe in parochies tegen vormselvieringen wordt aangekeken en welke ideeën men daarbij voor de toekomst heeft. Alle priesters, diakens, pastorale werkers, catechisten/parochieassistenten en alle anderen die bij de voorbereiding van het vormsel betrokken zijn, worden uitgenodigd hun visie hierop te verwoorden. Alle reacties kunnen tot eind september worden ingeleverd bij de gedelegeerde Ed Smeets voor liturgie en kerkmuziek.

 

Als katholieken afscheid nemen.... 

De kerkelijke uitvaart kent een eigen indeling en opbouw. De gebeden en symbolen zijn zorgvuldig gekozen; ze hebben aandacht voor het verdriet van nabestaanden, maar verwijzen ook altijd naar de verrijzenis en het leven na de dood. In 2017 heeft het bisdom Roermond de achtergronden van een kerkelijke uitvaart nog eens opnieuw beschreven. 

 

Installatie van een nieuwe pastoor/deken

In 2002 heeft het Bisdom Roermond in de serie Liturgische Documentatie een boekje aangereikt voor de ‘Installatie van een nieuwe deken of pastoor’. In verschillende gremia van het bisdom is gevraagd om een herziening hiervan dit boekje. In deze nieuwe uitgave is derhalve een versobering ofwel een vereenvoudiging voorzien, terwijl de gevraagde verplichte onderdelen als zodanig gehandhaafd blijven. 

 

Beleidsplan Sint-Gregoriusvereniging 2016 - 2021

Gregoriaans, liturgische samenzang, meerstemmige koormuziek en orgelmuziek. Dat zijn de vier speerpunten, waarop de St.-Gregoriusvereniging (SGV) in ons bisdom zich de komende jaren wil richten. Dat staat in het beleidsplan 2016-2021, dat medio 2016 is vastgesteld.

 

Liturgische Documentatie Bisdom Roermond

       Nr 1: Het gebruik van het kerkgebouw buiten de eredienst (maart 1998)