Woord van de administrator

Duurzaam

"Een duurzame relatie is een grote opdracht, waar Gods zegen voor gevraagd kan worden om ze duurzaam te laten blijven." Dat schrijft mgr. Hub Schnackers in een overweging. >>