Woord van de administrator

ER GAAT VEEL GOED

In een overweging benadrukt diocesaan administrator Schnackers dat er weliswaar veel gewezen wordt op de fouten binnen de kerk, maar dat er in die kerk ook heel veel goeds gebeurt. >>