Doneren

Geplaatst op: 13-07-2024

De rooms-katholieke kerk is voor haar inkomsten voor het grootste deel afhankelijk van giften en donaties. Wilt u de Kerk in Limburg financieel ondersteunen, dan zijn uw bijdragen van harte welkom. U kunt een parochie financieel ondersteunen of een bijdragen overmaken op één van onderstaande rekeningen. Onze hartelijke dank voor uw bijdrage.

 

Algemeen rekeningnummer Bisdom Roermond 
IBAN: NL28ABNA0231400152 ten name van 

Bisdom Roermond
Swalmerstraat 100
6041 CZ Roermond 

 

Gelieede instellingen met een eigen IBAN-nummer:

  • Officialaat (Kerkelijke Rechtbank): NL17INGB0001061961
  • Bisschoppelijk Centrum Rolduc: NL04RABO0175241929
  • Econoom Groot Seminarie Rolduc: NL81INGB0673009394
  • Missiebureau Bisdom Roermond: NL11RABO0144101408
  • Missiesecretariaat Bisdom Roermond: NL21INGB0003000046
  • Paredis Stichting: NL95ABNA0481960228
  • Stichting Studiefonds Priesteropleiding: NL14ABNA0231425139

 

ANBI

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland is aangemerkt als een zogeheten Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan instellingen met een Anbi-erkenning zijn fiscaal afstrekbaar. 
De volgende aan het bisdom Roermond gelieerde fondsen en kerkelijke instellingen zijn ANBI-erkend:

 

Voor meer informatie over donaties:
Bisdom Roermond
Swalmerstraat 100
6041 CZ Roermond
T: (0475) 386888
E: stuur e-mail