Academie Rolduc 2017 - 2018

De lezingenreeks Academie Rolduc gaat het vierde seizoen in. De serie lezingen is inmiddels een vast onderdeel van het vormingsaanbod van het Theologisch Instituut Rolduc geworden. Tijdens de lezingen worden uiteenlopende maatschappelijke, theologische of filosofische onderwerpen vanuit een katholieke achtergrond belicht. 

De nieuwe reeks bijeenkomsten van Academie Rolduc begint op 15 september met een voordracht van hulpbisschop én filosoof mgr. dr. Everard de Jong over het geweten. Waar komt het begrip ‘geweten’ vandaan? Bestaat het geweten uit meerdere onderdelen? Wat doe je met gewetensvorming? Kun je een gewetensweigeraar zijn? Waarom toastte de zalige kardinaal John Henry Newman eerst op zijn geweten en daarna pas op de paus? En waar komt de normativiteit van het geweten vandaan? Allemaal vragen die tijdens de lezing worden besproken.
 
Andere lezingen in het nieuwe seizoen gaan over de geschiedenis van de Reformatie, politiek en democratie, de veranderende positie van religie in Nederland, de theologie van het lichaam, sekten, impulsen die uitgaan van evenementen als de Heiligdomsvaart om weer te eindigen met een filosofisch thema over ‘het niets’.
 
De lezingen van Academie Rolduc staan open voor alle geïnteresseerden. De bijeenkomsten beginnen steeds om 19.00 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur. Na afloop is er een informeel samenzijn. Deelname kost vijf euro per avond, ter plekke te voldoen. De organisatie stelt het op prijs als belangstellenden zich voor elke avond apart even aanmelden. De brochure met het hele programma van Academie Rolduc is te downloaden via www.bisdom-roermond.nl/academierolduc 
 
 
Aanmelden kan per keer via 06-15858042 of per e-mail

     
     
     
     
     
Susteren-Echt