Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Kerncijfers

Kerngegevens Bisdom Roermond per 31 december 2017

Algemene gegevens
Inwoners: 1.118.000
Rooms-katholieken: 624.000
Parochies: 294 
Kerkgebouwen: 304 

 

Pastorale krachten in parochies
Seculiere priesters: 110
Reguliere priesters: 33
Permanente diakens: (bezoldigd) 1
Permanente diakens (onbezoldigd): 39
Pastoraal werk(st)ers: 4
Catechisten: 37

 

Totaal aantal pastorale krachten
Seculiere priesters: 139
Reguliere priesters: 37
Permanente diakens: (bezoldigd): 5
Permanente diakens (onbezoldigd): 33
Door bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers: 11
Catechisten: 42
Vrijwilligers 25.900


Geregistreerde kerkelijke participatie over 2016
Kerkgangers per weekend: 33.700
Vieringen/diensten per weekend: 455

Doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 3.910
Doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 100
Doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder) 30
Eerste communies 4.500
Vormsels 3.300
Kerkelijk ingezegende huwelijken: 380
Kerkelijke uitvaarten 4.260
waarna:
- begrafenis 2.220
- crematie 2.040

(Bron: KASKI - deze cijfers kunnen op onderdelen afwijken van andere publicaties)