Bezoek de kathedraal

De kathedraal is dagelijks geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur
(gesloten op 1 januari en tijdens de drie carnavalsdagen)


Die Kathedrale ist täglich geöffnet von 14 bis 17 Uhr
(geschossen am 1. Januar und den drei Karnevalstagen)

The cathedral is open every day from 2 p.m, to 5 p.m.
(closed on January 1 and the three carnival days)

La cathédrale est ouverte tous les jours de 14 h à 17 h
(fermé le 1er janvier et les trois jours de carnaval)

Lees verder

Ron van den Hout nieuwe bisschop Roermond

Mgr. dr. Ron van den Hout wordt de nieuwe bisschop van het bisdom Roermond. Hij is nu nog bisschop van Groningen-Leeuwarden. Paus Franciscus heeft hem op 21 juni benoemd tot opvolger van de eind vorig jaar overleden Mgr. Harrie Smeets en daarmee tot 25e bisschop op de zetel van Roermond. Omdat hij al bisschop is, hoeft er geen bisschopswijding meer plaats te vinden. Wel zal hij tijdens een pontificale viering op 24 augustus in de kathedraal de bisschopszetel in bezit nemen. Vanaf dat moment neemt hij officieel het bestuur van het bisdom Roermond over.

Lees verder

Beklimming toren

Elke eerste zaterdag van de maanden april tot en met oktober is de toren van de kathedraal te beklimmen. Daarnaast voor groepen ook op andere tijden op afspraak. 

Lees verder

Terugblik priesterwijding

Zaterdag 25 mei werd diaken Jean Leonard Ratokiniaina in de kathedraal tot priester gewijd. Bekijk hier de fotoreportage.

Lees verder

Concerten op monumentale Roermondse kerkorgels

De Stichting Orgelkring Roermond organiseert ook déze zomer weer een reeks orgelconcerten in de fraaie Roermondse binnenstadkerken. De aftrap is op woensdagmiddag 12 juni middels een orgel-wandelconcert bij alle drie de orgels. Verder zijn er concerten op de dinsdagavonden 25 juni en 9 juli, alsmede op zondagavond 28 juli. Zowel op de openings- als de sluitingsdag wordt het kathedrale orgel bespeeld.

 

Lees verder

Bisschoppen van Roermond

Het bisdom Roermond, dat geografisch de provincie Limburg omvat, heeft een nieuwe bisschop, die de zetel (de cathedra) op 24 augustus in bezit neemt. Wie waren de voorgangers van deze 25e bisschop van Roermond? Een overzicht.

Lees verder

Drone-opname statietapijt

De kathedraal bezit een handgemaakt statietapijt uit 1880, ontworpen door architect Pierre Cuypers, dat door lengte en staat waarin het verkeerd, slechts eens per jaar (rond Open Monumentendag) uitgelegd wordt. Onlangs werd een drone-opname gemaakt, zodat het digitaal het hele jaar door gezien kan worden.

Lees verder

Agenda

Zondag 7 juli: Weerter Mannenkoor zingt tijdens H. Mis om 11.30 uur

Elke zondag

H. Mis en Vespers

Elke zondag om 11.30 uur is er in de kathedraal een eucharistieviering en om 16.00 uur een gezongen vesperviering.

Lees verder

Elke dag

Aanbidding Allerheiligste

In de Sint-Jacobuskapel van de kathedraal is er elke middag gelegenheid tot stille aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. 

Lees verder

Elke dag

Dagelijkse openstelling

De kathedraal is elke dag voor bezoek geopend tussen 14.00 uur en 17.00 uur. Tevens is dan het winkeltje geopend.

Lees verder

Wat is een kathedraal?

Eén van de meest gestelde vragen van bezoekers aan de kathedraal is 'Wat maakt een kathedraal anders dan een gewone kerk?' Door op de button te klikken, volgt het antwoord. 

Lees verder

Kathedraal-concerten

In de kathedraal worden regelmatig klassieke concerten gehouden. Deze worden georganiseerd door de stichting Scala. Daarnaast worden er in de kathedraal op gezette tijden orgelconcerten verzorgd.

Lees verder

Kathedraal en pelgrims

De kathedraal is al eeuwen een bedevaartplek voor de heilige Jacobus de Meerdere. De kerk beschikt over de grootste reliek van deze apostel buiten Santiago de Compostela en is een belangrijke halteplaats (met refugio) op de pelgrimsroute. Jaarlijks wordt er de landelijke pelgrimsmis gehouden en ook kent de kerk een broederschap.

Lees verder

Kathedraal en parochie

De Sint-Christoffelkerk is samen met de Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk, die eveneens in de binnenstad ligt, én met de H. Michaëlkerk die in de wijk Herten ligt, één van de drie kerken van de parochiefederatie Roermond-West/Herten. Alle informatie over de parochie is te vinden op de parochiewebsite.

Lees verder

Historie

De kathedraal van Roermond kent een rijke maar ook turbulente historie. Gebouwd in de 15e eeuw als nieuwe parochiekerk van Roermond, werd ze in de loop der eeuwen diverse malen uitgebreid en verfraaid. In 1661 werd de kerk verheven tot kathedraal. De kerk doorstond diverse rampen, waarvan het opblazen van de toren in 1945 wellicht de grootste was. Maar telkens weer en ook toen herrees zij uit haar as. Een korte omschrijving van de belangrijkste momenten in de ruim 600-jarige geschiedenis van de Sint-Christoffelkerk.

Lees verder

Renovatiestichting

De Stichting Renovatie Kathedraal Roermond is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die financiële middelen ter beschikking stelt voor de restauratie en herinrichting van de kathedraal, alsmede het voorbereiden en uitvoeren van de daarmee samenhangende renovatieplannen ten doel heeft. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het voeren van acties en het houden van inzamelingen.

Lees verder

Dank aan sponsoren

De Sint-Christoffelkathedraal is een Rijksmonument. Dat betekent dat een deel van kosten van het onderhoud van de buitenzijde van het gebouw subsidiabel is. Om voor subsidie in aanmerking te komen, eisen de subsidiegevers dat de werkzaamheden vakkundig worden uitgevoerd. Ook eisen subsidieverstrekkers dat het onderhoud systematisch wordt uitgevoerd. Van harte danken wij onze sponsoren voor hun bijdrage.

Lees verder