Parochievernieuwing en Meerjarenbeleidsplannen

In januari en februari 2018 hebben er in het bisdom Roermond drie informatiebijeenkomsten voor parochies plaatsgevonden in het kader van parochievernieuwing en het opstellen van meerjarenbeleidsplannen.

Het bisdom heeft alle parochies / parochiële samenwerkingsverbanden gevraagd om zo'n beleisdplan te maken met het oog op de naderende eindperiode van de Blauwdruk 2020. 

Tijdens de bijeenkomsten is de parochies een methode aangereikt om tot zo'n beleidsplan te komen.

 
Downloads
 
Hieronder staan links naar de presentaties van deze bijeenkomsten alle overige relevante documenten. Deze pagina wordt de komende tijd regelmatig geupdate en aangevuld.
 

Toespraak van diocesaan administrator mgr. Hub Schnackers

Presentatie van hulpbisschop mgr. Everard de Jong: Mysterie, gemeenschap en zending

Algemene presentatie informatiebijeenkomsten (Stappenplan)

Uitgewerkt Stappenplan om tot beleidsplan te komen

Planning voor het maken van een pastoraal meerjarenbeleidsplan 
  (s.v.p. inleveren vóór 1 juni 2018)

- Verslag van de bijeenkomsten in online magazine Clavis (uitgave februari 2018)

Blauwdruk 2020

- Nota Parochievitalisering: Gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest

 

Voortgang proces

Aanvankelijk was aan parochies gevraagd om vóór 1 april 2018 een meerjarenbeleidsplan aan te leveren. Inmiddels is gebleken dat dit voor de meeste parohchies niet haalbaar is. Tijdens de bijeenkomst is aan de aanwezige kerkbesturen gevraagd om in ieder geval vóór 1 juni 2018 een planning te maken (zie formulier hierboven). De uitwerking van het volledige beleidsplan kan dan later. Het is wel de bedoeling dat elke parochie / samenwerkingsverband van parochies een beleidsplan maakt.

Parochies die herbij hulp willen hebben, kunnen zich hiervoor tot het bisdom wenden: mail Bisdom Roermond.

Ook met alle overige vragen kunnen parochies hier terecht.

 

Filmpje

Tijdens de bijeenkomsten is onderstaand filmpje getoond, waarin medewerkers van het bisdom dromen van hun ideale parochie. Zie algemene presentatie voor context van deze 'droomfase'. Deze video mag - net als alle overige documenten gebruikt worden voor presentaties in parochies en dekenaten.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt