Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 21 juni 2020 – 12e Zondag door het Jaar

1e lezing: Jer. 20,10-13
2e lezing: Rom.5,12-15
Evangelie: Mt.10,26-33

 

Méér waard dan een zwerm mussen

In het evangelie van vandaag laat Jezus zijn apostelen duidelijk ervaren hoe groot de liefde Gods voor ons mensen is en hoe groot de waardigheid is die wij mensen van God hebben gekregen in zijn scheppingsorde. Hoe God met ons begaan is en ons eeuwig leven schenken wil.

De heilige Hiëronymus (4e eeuw) schreef in een commentaar op deze passage uit het evangelie van Matteüs: “Als de mussen zo goedkoop zijn en toch onder de voorzienigheid en de bescherming van God vallen, hoe kunt gij die vanuit de natuur van uw ziel eeuwig zijt, dan bevreesd zijn dat God, die gij als uw Vader eert, geen speciale zorg aan u zou besteden?”

Ja, het Kindschap Gods maakt ons sterk als we bewust zijn van onze persoonlijke zwakheden en zonden. Als we moeilijkheden ervaren in onze omgang met anderen, als we zonden, onrecht, zelfs misschien wel hindernissen ervaren van anderen, die we op onze levensweg naar God toe ondervinden. Van stromingen in onze maatschappij, die van God wegleiden of zelfs tegen God gericht zijn.

Maar gij, de kinderen Gods, hebt moed, zegt Jezus ons vandaag in het evangelie: “Ieder die Mij belijdt, zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is.” Of, zoals ons de profeet Jeremia het ons in de eerste lezing zei: “De Heer is bij mij als een machtig strijder. Mijn achtervolgers vallen neer, ze zullen niet overwinnen.”

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de de dagelijkse liturgie