Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 5 juli 2020 – 14e Zondag door het jaar

1e lezing:  Zach.9,9-10  
2e lezing:  Rom. 8,9.11-13
evangelie: Mt.11,25-30  

 

Jezus' methode van zachtmoedigheid

De heilige Don Bosco schrijft ergens: “Zachtmoedigheid was de methode die Jezus gebruikte in zijn omgang met de apostelen. Hij had geduld met hun onwetendheid en ruwheid en zelfs hun ontrouw. Hij behandelde zondaars met vriendelijkheid en tederheid. Sommigen noemden dat een schandaal. Anderen kregen hoop op Gods barmhartigheid. Zo heeft Hij ons geleerd om zachtmoedig en nederig te zijn van hart.”

De lezingen leren ons vandaag ons gedrag af te stemmen op Jezus. Zijn Geest woont in ons, zo zegt het de tweede lezing. Wat Hem bezielde kan ook ons bezielen. Zachtmoedigheid en nederigheid mag ons gedrag tekenen en mensen de weg wijzen naar God, die bovenal teder en liefdevol is.

Christenen zijn geroepen hun geloof uit te dragen. Wij moeten missionair zijn. Soms kan dat door woorden. Maar altijd moet ons gedrag de mensen overtuigen: de goedheid van Jezus moet er in te herkennen zijn.

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de de dagelijkse liturgie