Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 19 juli 2020 – 16e Zondag door het jaar

1e lezing Wijsh.12,13.16-19
2e lezing Rom.8,26-27  
Evangelie Mt.13,24-43 of 24-30

 

Ook voor onkruid barmhartig zijn

Jezus is een ras verteller, zo bleek ook vandaag weer uit het evangelie dat we lazen. Meteen al aan het begin mogen wij stilstaan bij een heel opmerkelijke constatering. Het onkruid op de akker zat niet tussen het goede zaad dat de boer had gezaaid. Als het onkruid het kwaad in de wereld voorstelt, dan mogen we weten dat het kwaad er wel is maar niet van God komt die hier als de zaaier wordt voorgesteld. Het is een rotstreek van iemand anders.

In boosheid ben je geneigd dan maar alles om te ploegen. Weg ermee. Maar dan komt de meesterzaaier weer: “Wat ik zaaide, was goed en geef dat een kans. Straks bij de oogst zullen we zien.” Hier is Jezus de barmhartigheid van God zelf. Tolerant, zelfs ten opzichte van het Kwade.

Wees toch voorzichtig met radicalisme, met uitroeien, met veroordelen. Matig je toch. Onze Kerk mag overtuigd zijn van het goede zaad dat zij in Gods Naam mag zaaien en dat we als Kerk kwetsbaar zijn zoals in het eerste begin. Onze Kerk is niet de Kerk van Christus geworden door onbarmhartigheid, maar juist door barmhartigheid.

Nu we klein geworden zijn mogen we ons dat wel herinneren. Wie groot en machtig is vergeet zo gemakkelijk de bron en zijn of haar afkomst. Mogen we opnieuw gaan zien waar onze kerntaken als Kerk liggen: de verkondiging van Gods Blijde Boodschap met open deuren en een groot hart voor zondaars, kleinen en gewone eenvoudige mensen.

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de de dagelijkse liturgie