Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 1 augustus 2021 – 18e zondag door het jaar

1e lezing Ex.16,2‑4.12‑15 
2e lezing Ef.4,17.20‑24 
Evangelie Joh.6,24‑35 

 

Voedsel voor eeuwig leven

Misschien echoën de laatste woorden van het evangelie, zoals die net worden voorgelezen, nog wat na in ons binnenste en raken we er van onder de indruk: Jezus zegt van zichzelf: “Ik ben het brood des levens: wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen.” Dat zijn zeer indringende woorden, die we echt moeten laten bezinken. Het is een heel dispuut dat Jezus met zijn mede-Joden voert en dat veel beroering teweeg brengt. Sta er eens even bij stil en waan je onder de aanwezige Joden als je Jezus zo hoort spreken. Hoe zou jij daarop reageren? Het moge duidelijk voor ons zijn dat Jezus hier niet de fysieke honger en dorst bedoelt. Hij bedoelt dat Hij de eigenlijke vervulling is van alles wat we nodig hebben.

De wereldwijde crisis waar we mee te maken hebben, zou ons eigenlijk tot zinnen moeten brengen. Maar na een betrekkelijk korte tijd, waarin we in onze vrijheden werden beperkt, schijnen we dat al snel weer vergeten te zijn. Onze behoeften kunnen we weer ruimschoots bevredigen door de overdaad aan materiële goederen. Nog steeds zijn wij mensen nog niet voldoende bewust dat Jezus de eigenlijke vervulling is van alles wat we nodig hebben. Konden we maar de moed opbrengen om echt te komen tot minder consumptief gedrag om daardoor bij te dragen aan een duurzame wereld en aan de noden in deze wereld. De Heer voorziet in al onze noden, als we ons maar werkelijk voor Hem open zouden stellen. Ons geloof in Hem is gemakkelijk iets wat aan de buitenkant zit en niet wordt doorleefd in al onze poriën.

Als we in nood zitten, vinden we misschien de weg naar Hem en Hij wil ons ook werkelijk nabij zijn. Maar ook kan Jezus tegen ons zeggen: “Niet omdat gij de tekenen gezien hebt zoekt ge Mij, maar omdat gij van de broden hebt gegeten tot uw honger was gestild. Werkt niet voor het voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel dat blijft ten eeuwigen leven en dat de Mensenzoon u zal geven.” Proberen we ons leven te veranderen en laten we ons leiden door de woorden van de apostel Paulus uit de tweede lezing: “Gij hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderricht naar de waarheid die in Jezus is.” Dan zullen we ervaren dat Jezus werkelijk het brood des levens is en de vervulling is van alles wat we hopen.

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de dagelijkse liturgie

Illustratie: Wim Johannesma