Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 1 december - 1e Zondag van de Advent

1e lezing: Jes.2,1‑5
2e lezing: Rom.13,11‑14
Evangelie: Mt.24,37‑44

 

Wees waakzaam, want Christus komt eraan!

Weest waakzaam. Zo begint deze Advent. Weest waakzaam, want gij weet niet op welk uur van de nacht de dief komt. Wie wil er nu beroofd worden? Maar nu een vervolgvraag. Hebt u het idee in uw geloof iets waardevols te bezitten? Loont het zich als christen ons geloofsgoed ijverig te bewaken?

Om een antwoord op die vraag te krijgen, geven de lezingen van deze zondag een bron van informatie. Allereerst die dief. Je kunt er de kwade in zien: satan ofwel de duivel. En deze weet aldus de overlevering dondersgoed, wat op het spel staat. Hij wil koste wat het koste ons van God wegroven.

Theresia van Lisieux zal echter niet de eerste heilige zijn, die in die Dief Jezus zelf gezien heeft. God heeft in ons mensen namelijk zijn schat ontdekt. Zijn wij niet geschapen naar zijn beeld en gelijkenis? Wanneer Theresia van Lisieux op haar sterfbed ligt, spreekt zij meer dan eens vol liefde over de Dief, die haar zal meenemen en wegroven.

Theresia verheugt zich ondanks de angst op de komst van deze Goddelijke Dief. En dat is niet voor niets. Deze Dief zal haar meenemen naar de plaats, waar aldus Jesaja zwaarden worden omgesmeed tot ploegijzers. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander. En soms wordt die hemelse belofte al een beetje zichtbaar hier op aarde. Kunt u zich nog de begrafenis van Moeder Teresa herinneren?! Er werden toen door verschillende staatshoofden en diplomaten bloemstukken gelegd. Eindelijk stonden ook de regeringsleiders van India en Pakistan weer naast elkaar. Dat kleine onbeduidende vrouwtje Moeder Teresa had deze aartsvijanden, al was het maar voor even weer bij elkaar gebracht. In Moeder Teresa werkte blijkbaar de verzoenende liefde van God aanstekelijk.

Het loont werkelijk om als christen waakzaam te leven. En waarom? Omdat Hij komt, het Licht der wereld, bron van vrede en verzoening. Hij wil het huis van mijn leven binnentreden, zoals de liefdevolle Dief waarover ons de heiligen spreken.

En deze Goddelijke Dief komt op drievoudige wijze. Zijn eerste komst heeft reeds plaats gevonden. “Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij ons zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven.” God werd mens, opdat wij in zijn Goddelijk leven zouden gaan delen. In Jezus Christus heeft God ons Zichzelf gegeven.

En om die reden is Paulus een volgeling van Jezus geworden. Paulus is ervan overtuigd, dat Jezus zijn leven verrijkt op een wijze die niemand hem verder schenken kan. En daarom is Paulus ook waakzaam en waarschuwt hij zijn medeparochianen. Mensen: doe mee! Want Hij die Mens werd, zal komen oordelen levenden en doden. En dat is zijn tweede Komst.

Loont het om als christen waakzaam te zijn? Mag je met een gerust hart investeren in jouw geloof aan God? Voor Paulus en de heiligen luidt het antwoord: Ja. En zij boorden dan ook vol geloof de bronnen aan om die waakzaamheid te kunnen volhouden. Moeder Teresa zal daarover zeggen, dat Jezus in de heilige Communie de investering en krachtbron is om in het waakzame leven als Christen te volharden. En in die Communie zijn wij bij zijn derde komst aangekomen. Verzoen je nu met God in Jezus, om Hem bij zijn derde komst als rechter recht in de ogen te kunnen zien!

 

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de dagelijkse liturgie

Achtergronden van de Advent