Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 23 augustus 2020 – 21e Zondag door het jaar

1e lezing: Jes.22,19 23  
2e lezing: Rom.11,33 36
Evangelie: Mt.16,13 20

 

Wie is Jezus voor jou?

Wie van ons wordt niet graag gekend? Als iemand die je al jaren niet hebt gezien toch nog je naam weet te herinneren, ervaar je dit als prettig. Blijkbaar heb je toch indruk op de ander weten te maken. Wanneer je daarentegen iemands naam bent vergeten en staat te gissen van: “Ja, ik ken je wel ergens van maar weet je naam niet meer”, komt dit bij de ander niet zo bijzonder prettig over.

Kortom, iedereen wordt graag gekend. In het evangelie van vandaag horen we Jezus aan zijn leerlingen vragen: “Wie is, volgens de opvatting van de mensen, de Mensenzoon?” Jezus vraagt dit beslist niet omdat Hij zichzelf zo belangrijk vindt. Neen, Hij vraagt dit in het belang van zijn leerlingen, van ons. Als Petrus antwoordt: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God,” richt Hij een compliment aan Petrus. Hij zegt: “Zalig zijt gij Simon, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard maar mijn Vader die in de hemel is.”

Het geloof in Jezus is een geschenk van de Vader en de heilige Geest en Jezus gunt het ieder van ons om dit geschenk van God aan te nemen. Door zijn belijdenis krijgt Petrus van Jezus een nieuwe naam als Hij zegt: “Jij bent Petrus, mijn steenrots en op jou zal Ik mijn Kerk bouwen.” Eigenlijk is alleen God de enige stevige, betrouwbare rots. Petrus is als een steen, die zinkt wanneer het stormt, hij is een rots die afbrokkelt wanneer hij voor Jezus moet kiezen en dan beweert dat hij Hem niet kent. Hij is een struikelsteen en een dwarsligger wanneer Jezus spreekt over zijn lijdensweg naar Jeruzalem.

En ofschoon ook wij allemaal mensen zijn met onze tekorten zoals Petrus, vraagt Jezus toch ook aan ieder van ons: “Wie ben Ik voor jou, ken jij mij, en mag Ik ook op jou mijn Kerk bouwen?” Zo gebruikt Jezus Petrus – en allen die hem als Messias en Zoon van God erkennen – als stenen tot opbouw van de gemeenschap rondom zijn Persoon. Jezus reikt aan Petrus en aan al zijn volgelingen een sleutel aan. Met die sleutel ontsluiten wij plekken waar Jezus aanwezig is of nog niet aanwezig. De sleutel kan het teken zijn dat wij bij Jezus mogen thuis zijn.

 

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de dagelijkse liturgie

Illustratie: Wim Johannesma