Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 30 augustus 2020 – 22e Zondag door het jaar

1e lezing: Jer.20,7-9  
2e lezing: Rom.12,1-2  
Evangelie: Mt.16,21-27  

 

Gered van het lijden

De lezingen spreken over het lijden. Het lijden is, aldus de eerste bladzijde van de bijbel het gevolg van de zonde. En zonde betekent op die eerste bladzijde uit het boek Genesis: opstaan tegen God. God zelf wil dus het lijden niet. Wij hebben ons van God verwijderd en daarom lijden wij.

Jeremia werd in zijn tijd door God geroepen om zijn volk terug te brengen tot de Heer. De profeet getuigt vandaag zelf, hoe moeilijk dat is: “De hele dag lacht men met mij… het Woord van de Heer brengt mij iedere dag schande en smaad.” Het wordt Jeremia teveel: “Soms denk ik: ik wil er niets meer van weten, ik spreek niet meer in zijn Naam.” Jeremia is echter niet alleen, God is met hem: “Maar dan laait er een vuur op in mijn hart.” Is dat niet het vuur van verlangen naar God, misschien het grootste van alle ‘lijdenskelken’. Niet iedereen is zich daar echter van bewust. Jeremia wel en dat is zijn geluk; hij blijft trouw aan zijn roeping.

De grootste onder de profeten is Jezus. Hij is zelfs meer dan een profeet: Gods eigen Zoon. Ook Hij lijdt aan zijn opdracht om de verloren schapen van het volk Israël terug te brengen tot hun God, Vader en Heer. Zijn lijden en dood gaan echter dieper. Het overkomt Hem niet: “Macht heb Ik om mijn leven te geven, macht heb Ik om het terug te nemen.” Hij is degene over wie psalm 39(40) zegt: “Brand- en slachtoffers hebt Gij niet gewild. Toen hebt Gij Mij een lichaam bereid. En Ik zei: ‘Hier ben Ik, Ik ben gekomen om uw wil te doen’.” Welnu, zegt ons de Hebreeënbrief: “Door die wil zijn wij gered, door het offer van zijn lichaam.”

In Jezus worden wij een nieuwe schepping. Wij worden dan ook uitgenodigd om ons met Petrus de ogen te laten openen om te zien hoe de groot onze hoop is, juist door de kruisdood van Jezus. Wij mogen ons zelf inbrengen in die verlossende wilsakte van Jezus, dat wij ons dan ook aanbieden als een levende, heilige offergave. Zo zullen wij tot de volmaaktheid geraken, dat wil zeggen de volle gemeenschap met God, Vader, Zoon en heilige Geest.      

 

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de dagelijkse liturgie

Illustratie: Wim Johannesma