Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 5 september 2021 – 23e zondag door het jaar

1e lezing Jes.35,4‑7a
2e lezing Jak.2,1‑5  
Evangelie Mc.7,31‑37

 

God heeft zijn eigen werkwijze

Jezus stootte zo vaak op dovemansoren, niet alleen bij het eigen Joodse volk maar ook in het gebied van Sidon, het gebied van de heidenen. Midden in de streek van de Dekápolis bracht men een doofstomme bij Jezus om hem te laten genezen. We moeten ons goed realiseren dat mensen die doof en stom zijn zeer moeilijk kunnen communiceren. Van gemaakte gebaren weten ze meestal niet de betekenis, want dit hebben ze nooit kunnen horen en ook als hun tongriem wordt losgemaakt – zoals Jezus deed – kunnen ze nog niet meteen praten. Woorden hebben ze nog nooit kunnen horen en woorden vormen, moeten ze eerst zeer moeizaam leren.

Wat hier dus in het evangelie door Jezus geschiedt, is veel meer dan alleen maar de oren openen van de doofstomme man en zijn tongriem losmaken. Jezus geef de man de capaciteit om de klanken die hij vanaf dan hoort ook te begrijpen en de capaciteit om woorden te vormen en te spreken: een viervoudig wonder! Dit doet het volk dat erbij staat vol verwondering uitroepen: “Hij heeft alles welgedaan.”

Ja, als God aan ons mensen handelt, is het geen half werk. God doet meer en veel beter dan wij God durven vragen. God handelt anders dan wij het graag van God verwachten. God heeft zijn eigen werkwijze, tijd en planning, die vaak niet geheel overeenkomen met onze tijd en planning. Laten wij, zoals de mannen in het evangelie, geloof hebben in de genezende macht en liefde Gods; God vragen, bidden en smeken om te handelen in hetgeen we Hem vragen en geduldig af te wachten tot Hij in ons leven ingrijpt. God handelt als wij er om vragen en dit is altijd veel mooier en beter dan wij hadden kunnen hopen.

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de dagelijkse liturgie

Illustratie: Wim Johannesma