Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 13 oktober - 28e zondag door het jaar

1e: 2 Kon.5,14‑17  
2e lezing: 2 Tim.2,8‑13 
Eevangelie: Lc.17,11‑19  

 

God danken 

We hoorden in het evangelie het verhaal van de genezing van de tien melaatsen. Melaatsheid is een verschrikkelijke huidziekte, die ook heel erg besmettelijk is. Het was dan ook ter bescherming van de gemeenschap, dat er strenge voorschriften waren voor hen die door deze ziekte getroffen waren. Het is dus daarom ook niet verwonderlijk dat ze op afstand bleven staan en luidkeels de Heer riepen om zijn ontferming. Jezus spreekt slechts heel eenvoudig: “Gaat u laten zien aan de priesters.” “En”, zo lazen we, “onderweg werden ze gereinigd.” Deze reiniging mogen we lezen als genezing. Merkwaardig genoeg komt er slechts één terug om Jezus te bedanken, terwijl ze alle tien waren genezen.

Genezing hebben we feitelijk allemaal nodig, al zijn wij misschien niet melaats en daardoor buiten de gemeenschap gesloten. Toch zijn we aangetast door de zonde en maakt die ons ziek. Dat kan leiden tot onvrede met onszelf, onvrede met hen met wie wij samen leven en tot grote spanningen en conflicten leiden. Soms kun je er zelfs letterlijk ziek van worden. Het is een groot goed om telkens weer bij ons zelf te rade te gaan waar we genezing nodig hebben. Jezus is altijd bereid om ons te genezen en ons te helpen om op te staan uit de zonde. In geloof mogen we Jezus als geneesheer ontmoeten in de heilige Mis, waar het kruisoffer tegenwoordig wordt gesteld en wij Hem zelf mogen ontmoeten in de heilige Communie. Een andere moment is zeker, wanneer wij ons tot een priester wenden om te biechten, waarbij wij ontslaan worden van onze zonden en weer opstaan om verder te gaan. Ook is daar het Sacrament van de Zieken voor hen die fysiek te lijden hebben. Allemaal momenten waar een Godsontmoeting kan plaats vinden, wanneer wij oprecht ons tot de Heer wenden om zijn ontferming. Bij al die mooie gebaren van Jezus mogen we nooit vergeten Hem te bedanken voor alle weldaden die Hij ons heeft bewezen en God de eer te brengen die alleen Hem toekomt. 

 

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de dagelijkse liturgie

Illustratie: Brian Kershisnik