Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 10 oktober 2021 – 28e zondag door het jaar

1e lezing              Wijsh.7,7 11
2e lezing              Hebr.4,12 13  
Evangelie            Mc.10,17 30 of 17 27  

 

De echte schatten in mijn leven

Wat is wijsheid, waar doe je goed aan? We vragen het ons vaak genoeg af, want we willen immers altijd voor het beste kiezen. De man in het evangelie, die heel rijk is, wordt voor een moeilijke keuze gesteld. Het is niet zozeer zijn rijkdom die voor hem een probleem vormt, maar wel zijn houding er tegenover. Hij lijkt wel bezeten door zijn eigen bezit.

Rijkdom en materiële dingen kunnen ons op een subtiele manier in hun macht hebben. Daarom is het wijs of wel verstandig om jezelf af te vragen of materiële zaken en hoe je daar mee omgaat, een sta-in-de-weg vormen voor jouw relatie tot God en je medemens. Ga ik voorbij aan de echte schatten in mijn leven, gezondheid, geloof, vriendschap, liefde…? Hierin de juiste keuze maken vraagt van ons een wijs besluit.

Goed is het dat we proberen een keuze te maken die overeenkomt met wat God van ons verlangt en tevens het welzijn van onze naaste ten goede komt. De rijke uit het evangelie kiest voor een weg die niet tot Gods wegen behoort. Toch is het opmerkelijk dat Jezus deze man nog ‘liefdevol’ aankijkt, zelfs wanneer zijn ‘vele bezittingen’ hem verhinderen om Jezus daadwerkelijk te volgen. Het belicht het feit dat God doorheen zijn Zoon onze zwakheden en beperkingen begrijpt en nog steeds van ons houdt.

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de dagelijkse liturgie