Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 17 oktober 2021 – 29e zondag door het jaar

1e lezing: Jes.53,10-11   
2e lezing: Hebr.4,14-16   
Evangelie: Mc.10,35-45 of 42-45  

 

Wat kan ik voor jou doen?

De persoon van Jezus Christus staat in het centrum van onze godsdienst. Wij belijden Hem als onze Heer. Maar deze Heer is gestorven aan een kruis. Is dat in tegenspraak met elkaar? Het kruis is een weerbarstig teken. Menselijke gezien is het kruis een mislukking, een triest slotakkoord van het leven van Jezus. Op het kruis kunnen wij, als wij uitgaan van alleen ons menselijk denken, enkel het etiket ‘zinloos geweld’ plakken.

Maar de apostelen hebben, onder invloed van het licht van de heilige Geest, iets anders in het kruis gezien. Zij belijden dat Jezus ons via zijn kruis met God heeft verzoend. De apostel Paulus bijvoorbeeld zegt in de eerste brief aan de Korintiërs: “Joden eisen wonderen, heidenen verlangen wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor de Joden een aanstoot, voor de heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als heidenen, is deze gekruisigde Jezus Gods kracht en Gods wijsheid. Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen, en de zwakheid van God is sterker dan de mensen” (1 Kor. 1,22-25).

In de zaak van Jezus’ kruis hebben wij geloof nodig. Menselijk denken alleen is niet voldoende. Wanneer wij zeggen dat Jezus in het centrum van onze godsdienst staat kunnen wij het kruis niet als het eindpunt zien. Maar wij belijden, opnieuw met de apostelen, dat Jezus na zijn dood op het kruis door God is opgewekt voor een nieuw leven. Jezus is de verrezen Heer. Hij is daarom een levende Persoon. Juist vanwege de verrijzenis is zijn voorbeeld van nederigheid en dienstbaarheid tot aan het sterven toe voor ons een voorbeeld.

Jezus gaat ons voor op de weg van ‘je leven geven’ en laat zien dat in deze houding toekomst zit. Niet het egoïstisch zoeken van je eigen voordeel leidt tot vervulling van  ons leven. Maar het streven naar het dienen van de ander brengt ons tot volheid van leven. Want in de taal van het evangelie is het sterven aan je eigen ego de houding van de liefde. En deze houding brengt vreugde en licht in ons leven binnen.

Laten wij ons daarom ver houden van grootdoenerij en niet de ander in dienst nemen van onze persoonlijke belangen.  Maar laten wij van tijd tot tijd vragen: wat kan ik voor jou doen? Waarmee kan ik je van dienst zijn? En laten wij steeds opnieuw opkijken naar het kruis van Jezus en het bordje INRI erbij lezen. INRI betekent: Jezus van Nazareth, Koning van de Joden. Jezus is door zijn leven te geven op het kruis onze Koning geworden. Hij is ons voorgegaan op de koninklijke weg van de liefde. En Hij laat ons weten: wie Mij volgt, volgt de weg van de liefde. Op deze weg vinden wij vreugde en volheid van leven.

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de dagelijkse liturgie

Illustratie: Wim Johannesma