Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 11 april 2021 – 2e Zondag van Pasen/Beloken Pasen | Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

1e lezing: Hand.4,32 35  
2e Lezing: 1 Joh.5,1 6
Evangelie: Joh.20,19 31  

 

Vertrouwen op Jezus

Paus Johannes Paulus II heeft dit feest in 2000 ingesteld als een feest voor de hele Kerk. Christus beloofde dat wie zich op deze dag tot de fontein van het leven wendt, volledige vergiffenis zal ontvangen! De zielen die te biechten zullen gaan en de heilige Communie zullen ontvangen, zullen volledige vergeving van zonden én straf krijgen (een volle aflaat dus).

Barmhartigheid is een houding van het hart die ons ertoe brengt om medelijden te hebben met de ellende van anderen, alsof het onze eigen ellende was. Barmhartigheid is ook een sleutel tot menselijk geluk. Zoals de rechtvaardigheid van ons vraagt ieder het zijne te geven, dat wat ieder rechtens toekomt, gaat de barmhartigheid veel verder: door de beoefening van barmhartigheid kunnen wij bijvoorbeeld beledigingen vergeven als we ons gekwetst of tekort gedaan voelen.

Steeds wanneer de mensheid door een crisis bedreigd wordt, heeft God in zijn Barmhartigheid voortdurend zieners doen opstaan, die ons mensen hulp bieden om de crisis te overleven of om er zelfs voordeel uit te halen. Toen Hitlers macht zich manifesteerde, kwam Jezus zelf naar een Pools klooster en verscheen meermaals aan een jonge zuster, die Faustina werd genoemd. In 1931 verscheen Christus haar met de opdracht van haar leven: ze zou vertrouwelinge, secretaresse en boodschapper worden van zijn Goddelijke Barmhartigheid.

Christus verscheen en gaf haar de opdracht: “Schilder een afbeelding die overeenkomt met het voorbeeld dat je ziet, met het onderschrift: 'Jezus, ik vertrouw op U'. Ik wil dat deze afbeelding vereerd wordt, eerst in jouw kapel en daarna over de hele wereld. Ik beloof dat de ziel die deze afbeelding zal vereren, niet verloren zal gaan. Ik beloof haar ook hier al op aarde de overwinning over haar vijanden en in het bijzonder in het uur van de dood. Ikzelf zal haar verdedigen als mijn eigen eer.”

Vanaf 1934 begon ze met het opschrijven van haar Goddelijke ervaringen. Vier jaar later, in 1938, is ze gestorven op 33-jarige leeftijd na een leven van onvoorstelbaar veel lijden door onbegrip, verachting, verlatenheid en ongeneeslijke tuberculose. Christus verklaart: "De grootste zondaar heeft het meest recht op mijn Barmhartigheid zijn vertrouwen te stellen. De ziel die mijn Barmhartigheid afsmeekt, schenkt Mij een onuitsprekelijk genoegen. Ik zal haar genaden geven meer dan zij verwacht. Een ziel, die haar toevlucht neemt tot mijn Barmhartigheid en mijn medelijden, al was zij ook de grootste zondaar, kan Ik niet straffen. In mijn onpeilbare en ondoorgrondelijke Barmhartigheid, zoek Ik haar bekering."

Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de dagelijkse liturgie

Illustratie: Zuster Faustyna en de afbeelding van de Goddelijke Barmhartigheid