Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 3 november - 31e zondag door het Jaar

1e Lezing: Wijsh. 11,23-12,2 
2e lezing: 2 Tess. 1,11-2,2 
Evangelie: Lc.19,1-10 

 

Loop niet voor jezelf weg

Wanneer je een belangrijke functie op je neemt, wordt er een verklaring voor goed gedrag gevraagd. Niet dat dit de garantie s van betrouwbaarheid en de overheid vaart er wel bij. Want zo’n verklaring kost geld. Ook al heb je een verklaring omtrent gedrag, de krantenjongens zijn er als de kippen bij om oude verhalen uit het verleden op te dissen en daarmee mensen te beschadigen en zelfs uit te schakelen. Zo zit de politiek in elkaar. Hard en meedogenloos. Het woord vergeving kennen zij niet. Wel het spel om zo lang mogelijk in het zadel te zitten en de ander er af te gooien. 

Ook in parochies zijn er van die mensen die van alles en nog wat vertellen over anderen wat waar is of niet waar, waarmee personen vaak getekend zijn voor hun leven. In de lezingen van deze zondag komt de nietigheid naar voren van de mens. Zonder de liefde van God heeft hij geen leven. In Gods ogen verdient iedere mens, wie het ook is, een nieuwe kans. Prachtig wordt dat ook verwoord bij Zacheus. Iemand werd binnen zijn eigen gemeenschap genegeerd, omdat hij heulde met de vijand door als tolambtenaar te werken. Daarmee bracht hij geld binnen voor de vijand. Bovendien was hij oneerlijk, omdat hij meer telde aan tolgeld dan geoorloofd was. De redding vond Zacheus door het geloof in Jezus. Hij wilde anders gaan leven en zocht naar een ontmoeting met Jezus. Letterlijk zocht hij het hogerop door in de boom te klimmen, hopend dat hij van Jezus een glimp mocht opvangen. Maar het werd meer: Het mondde uit in een tafelgesprek met Jezus waardoor zijn leven gezuiverd werd en verzoening het nieuwe woord van leven werd. 

Dit verhaal leert ons dat je nooit voor jezelf weg moet lopen om groot te lijken. En bovendien dat er momenten zijn waar je zelf niet uitkomt om de brokken, die je veroorzaakt hebt, op te ruimen. Een gesprek waarin iemand zich open stelt voor het aanschijn van God geeft diezelfde ervaring van bevrijding, die ook Zacheus beleefde. Een last wordt van je af genomen. Je mag weer helemaal opnieuw beginnen door zijn barmhartigheid. Mogen ook wij van Zacheus leren dat er altijd een weg terug is naar degene die ons geschapen heeft.

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de dagelijkse liturgie