Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 8 november 2020 – 32e Zondag door het jaar

1e Lezing: Wijsh.6,12‑16
2e Lezing: 1 Tess.4,13‑18 of:13‑14
Evangelie Mt.25,1‑13  

 

Wat is wijsheid?

Vandaag horen we in de lezingen over wijsheid. Er wordt in de media veel gesproken over kennis. Wat weet de mens en wat kan de mens allemaal? En dan wordt vaak benadrukt dat we steeds beter de natuur en de wereld begrijpen, dat we nog maar een paar stappen van het ultieme inzicht verwijderd zijn. God hebben we niet meer nodig omdat we alles zelf wel kunnen verklaren. We kunnen zelfs ons eigen leven veranderen, ons genetisch patroon versleutelen, en de tijd is niet ver weg meer dat we perfecte mensen kunnen maken, die geen last meer hebben van ziekte of ouderdom.

Maar is dat mogelijk, dat we alles kunnen begrijpen en ons leven zelf kunnen besturen? Zouden we dan een betere wereld krijgen, als er alleen maar perfecte mensen wonen, die niet ziek of ouder worden? En hebben we God alleen maar nodig als verklaring voor wat we nog niet weten, met andere woorden: wordt God langzaamaan overbodig? Of de vraag korter gesteld: is dit dan wijsheid? Nee, we zijn dan als de domme meisjes uit de gelijkenis van Jezus, die denken dat ze geen reserveolie nodig hebben. Bescheidenheid past ons, kennis is niet per se wijsheid. Ware wijsheid is wat anders dan technische kennis, om het maar zo te noemen. Ware wijsheid is niet moeilijk te vinden, is voor iedereen bereikbaar, of hij nu veel of weinig intellect heeft. Je vindt haar als je haar liefhebt en zoekt, en je hoeft niet ver te zoeken, want ze zit bij jou voor de deur. En ze vertoont zichzelf aan wie haar waardig zijn, wie haar oprecht zoeken. De sleutel tot ware wijsheid is de liefde, het gebod van de liefde.

Paulus zegt in zijn brief aan de christenen van Korinthe, dat God de wijsheid der wijzen zal vernietigen en het verstand der verstandigen krachteloos zal maken. Hij citeert hier de profeet Jesaja. Hij legt dit citaat verder uit: “In Gods wijsheid heeft de wereld met al haar wijsheid God niet gevonden. Daarom heeft God besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van de verkondiging. Want joden eisen wonderen, heidenen verlangen wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor de joden een aanstoot, voor de heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, joden zowel als heidenen, is Hij Gods kracht en Gods wijsheid. Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen, en de zwakheid van God is sterker dan de mensen.” En in de brief aan de christenen van Thessalonica verkondigt Paulus dat Jezus gestorven is en weer opgestaan, en dat God zo al degenen die in Jezus gestorven zijn, levend met Hem mee zal voeren. De dwaasheid van het kruis belooft ons dus eeuwig leven bij God.

De ware wijsheid is het geloof in onze verrezen Heer, Jezus Christus, en het gebod van de liefde, zoals Jezus ons dat voorhoudt: hebt God lief en de naaste gelijk uzelf. Als wij met deze wijsheid onze kruiken vullen, hebben we genoeg olie voor het moment dat de Bruidegom, Christus, komt en ons mee zal voeren naar het eeuwig leven.

 

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de dagelijkse liturgie

Illustratie: Ain Veres Art: de parabel van de tien maagden. Deze afbeelding is dit jaar het campagnebeeld van Willibrordzondag