Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 7 februari 2021 – 5e Zondag door het jaar

1e lezing: Job 7,1‑4.6‑7  
2e lezing: 1Kor.9,16‑19.22‑23
Evangelie: Mc.1,29‑39  

 

Onvermoeibaar dienen en verkondigen

Marcus schetst ons een Jezus die onvermoeibaar is en zijn leven helemaal ten dienste stelt van de verkondiging: van de Blijde Boodschap. Hij verkondigt het Woord overal waar Hij komt en Hij geneest. Interessant is het tijdsverloop van het verhaal: Jezus komt uit de synagoge en gaat naar het huis van Simon waar Hij ‘aanstonds’ diens schoonmoeder geneest. Dan valt de avond en stroomt heel de stad voor het huis samen en Jezus zet zijn genezingswerk voort. Diep in de nacht staat Hij op om te gaan bidden, totdat Hij gevonden wordt door zijn eerste vier leerlingen die niet kunnen begrijpen dat Jezus zich terugtrekt terwijl ‘iedereen’ naar Hem op zoek is.

Jezus laat zich echter niet claimen, en Hij neemt de leerlingen mee naar andere plaatsen waar Hij het Woord moet verkondigen en mensen wil genezen. Er zit iets onrustigs in het tijdsverloop, hoewel Jezus juist diep in de nacht de rust zoekt – in Gods nabijheid, in het gebed ‘op een eenzame plaats’. We horen welhaast de echo uit de tweede lezing opklinken: “Ik kan niet anders!”

Bijzondere aandacht verdient de genezing van de schoonmoeder van Simon. Er is sprake van twee elkaar spiegelende handelingen. Eerst is er Jezus die naar haar toegaat, haar bij de hand pakt en haar doet opstaan: in de Griekse brontekst staat hier een werkwoord dat later ook gebruikt zal worden voor Jezus’ opstanding uit de doden. De levensbedreigende ziekte verlaat de vrouw en zij staat op.

Maar opstaan waartoe? Om te dienen. Jezus is net zoals Paulus, die we vandaag in de tweede lezing ontmoet hebben, helemaal gericht op de verkondiging van Gods Koninkrijk – maar niet zonder aandacht voor het levensritme van handenarbeid en verkondigen, van bidden op een eenzame plaats en het zich geven aan de mensen, resoluut. Mogen hun voorbeeld voor ons een inspiratie zijn om te getuigen van de hoop die in ons leeft en om dienstbaar te zijn aan de mensen die ons rekenen.

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de dagelijkse liturgie

Illustratie: Genezing van de schoonmoder van Petrus door Rembrandt van Rijn (1660)