Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 17 mei 2020 – 6e Zondag van Pasen

1e lezing Hand.8,5-8.14-17
2e lezing 1 Petr.3,15-18
Evangelie Joh.14,15-21  

 

Mensen liefhebben

Jezus zei tot zijn leerlingen: “Als jullie mij liefhebben, onderhoudt mijn geboden. […] Die mijn geboden onderhoudt, die heeft mij lief.” De geboden van Jezus zijn in een notendop: “God en de naasten liefhebben.” Mensen die een zegen zijn voor de naasten, zonder dat zij bewust aan God denken, doen sowieso goed. Zij onderhouden een kern van Jezus’ geboden en over hen zegt Jezus: “..dat zij door God geliefd zijn.” Die naastenliefde kan een algemene menselijke liefde zijn. Jezus vraagt echter lief te hebben, zoals Hij de mensen heeft liefgehad.

Wat betekent dit? Jezus‘ liefde gaat uit naar alle mensen, zonder onderscheid, naar goeden en slechten, vrienden en vijanden, naar mensen van je eigen groep en van andere groeperingen, culturen waarmee je geen enkele verwantschap hebt. Zijn gebod is dus, dat de leerlingen niet alleen de mensen vanuit een medemenselijkheid moeten beminnen. We moeten er iemand bijhalen: God! Beminnen zoals Jezus. Die bereidheid ‘open-te-zijn voor alle mensen’, is een actuele opdracht. Want juist in onze tijd zijn er zoveel hokjes en is er veel eenzaamheid en groeiend isolement.

En toch behoren deze eenzamen tot onze dorps- en stadsgemeenschap. Ze wonen en werken hier en bouwen aan een toekomst, een toekomst die we met elkaar delen. Natuurlijk hebben we onze voorkeuren om iemand te beminnen en te beschermen. Maar als we denken aan de liefde van God… dan komen meer mensen in aanmerking, die het misschien veel meer nodig hebben. Als we beminnen zoals Jezus, dan verminderen onze negatieve gevoelens en versterken we onze positieve gevoelens. Als Kerk mogen we ons laten zien. We hebben goed nieuws, een Blijde Boodschap! God blijft hierbij de Kerk helpen. Gods Geest wil altijd werkzaam in ons blijven. Hij herinnert ons aan de verbondenheid met God en met elkaar.

Als leerlingen van Jezus (als Kerk) groeien we in de openheid om er voor elkaar te zijn. De bereidheid om naar elkaar te luisteren groeit en schept mogelijkheden om goed te doen. Niet alleen uit een medemenselijkheid maar omdat we elkaar broeders en zusters noemen en dit in Christus ook zijn.

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de de dagelijkse liturgie