Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 24 mei 2020 – 7e Zondag van Pasen

1e lezing Hand.1,12-14
2e lezing 1 Petr.4,13-16
Evangelie Joh.17,1-11a

 

Waar gebeden wordt, ontstaat nieuw leven

Eensgezind in gebed met Maria, zoals de eerste lezing besluit vandaag. Drie kenmerken van de ideale Kerk. Drie pijlers van geestelijk leven, drie uitdagingen voor de Kerk anno 2020. In gebed. Bidden is het beleven van de relatie met God in een echt gesprek van hart tot hart. Bidden is tijd geven aan het enige echte noodzakelijke. Zonder Hem bestaat er niets. In gebed worden we dat bewust, en kunnen we onze noden en verlangens de juiste plaats geven. Hoe gekker de wereld wordt, hoe meer wij stilte voor het gebed nodig hebben. De Kerk heeft meer dan ooit biddende harten nodig. Als er niet heel veel gebeden wordt, zakken Kerk en wereld weg in de geestelijke modder. Maar positief geformuleerd: overal waar gebeden wordt, ontstaat nieuw leven en vruchten.

Met Maria. Maria is niet de zoete vrouw van zoete beelden. Maria is beeld van de hele Kerk. De hele gemeenschap van gelovige christenen is mariaal. Niet uit devotie, maar in wezen. De hele Kerk als bruid van Christus ontvangt alle zegen en genade. Zoals Maria volmaakt gelovig haar ja-woord, haar toewijding uitsprak, zo is ook de hele geloofsgemeenschap geroepen om dezelfde volmaakte heiligheid waar te maken. Maria is aldus prototype van de hele Kerk: volmaakt begenadigd, volmaakt in liefde, volmaakt in gelovige toewijding, volmaakt heilig. Dat geheim van Maria is ook ons geheim, haar intimiteit met Christus mag ook de onze zijn. Eensgezindheid. Dat vloeit voort uit het gebed en de plaats van Maria. Wie bidt, doet dat nooit alleen. We bidden tot Onze Vader en dat verbroedert ons in ons diepste wezen. Onze noden zijn onderdeel van een gemeenschappelijke nood, en onze zorgen zijn die van elkaar. Gebed brengt mensen tot elkaar, want in het gebed komt de liefde van de Vader in ons hart aanwezig en gaat daar branden, om net als in Christus uit te stromen naar anderen. Gebed schept liefde, want God zelf gaat aan het werk.

We voegen ons in het grote lichaam van de Heer, en herkennen er onze eigen roeping en gave. Het bevrijdt ons uit een individualisme en brengt tot elkaar. De bisschoppen, de opvolgers van de apostelen, zijn onze leiders, want in gebed zijn zij verenigd met Maria. De eenheid is het gevolg van gebed en mariaal leven, en het is een pijler voor de wereldwijde kerkgemeenschap. En zo vieren we vandaag ook Eucharistie.

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de de dagelijkse liturgie

Illustratie: 15e eeuws schilderij van Maria met de apostelen, vermoedelijk in Duitsland geschilderd.