Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Aandacht voor Oosterse kerken tijdens tv-mis Waubach

Komende zondag 10 mei viert de Kerk wereldwijd de ‘Zondag voor de Oosterse Kerken’. Dit thema staat ook centraal tijdens de eucharistieviering die vanuit Waubach op televisie wordt uitgezonden. Er is onder meer Arabisch-christelijke muziek. Ook in Het Geloofsgesprek voorafgaand aan de mis staan de Oosterse Kerken centraal. Het gesprek en de viering zijn zondag vanaf 9.45 uur te zien op NPO2.

Tijdens de ‘Zondag voor de Oosterse Kerken’ vraagt de Katholieke Vereniging voor Oecumene elk jaar aandacht voor de christenen van de Oosterse Kerken. Hun geloofsgemeenschappen in Oost-Europa, het Midden-Oosten, India en Noord-Afrika hebben een geschiedenis die vaak veel ouder is dan de christelijke kerk in ons land. Sommige van deze kerken gaan rechtstreeks terug op de apostelen.

Oosterse muziek
Door migratie en de recente vluchtelingenstroom uit diverse delen van de wereld zijn ook meer oosterse christenen in Nederland komen wonen. Een van hen is de zanger Anass Habib. Hij zingt liturgische muziek in het oud-Grieks, het christelijk Arabisch en in het Aramees, de taal die Jezus sprak. Tijdens de tv-mis, die zondag vanuit de Sint-Josephkerk in Waubach wordt uitgezonden, zal hij diverse gezangen ten gehore brengen.

Deze muziekcultuur is heel anders dan wij in de westerse liturgie gewend zijn, maar het is evengoed christelijke muziek. Om wat meer uitleg bij de muziek en bij de Zondag voor de Oosterse Kerken te geven, worden Anass Habib en pastoor Harry Notermans, die hem uitnodigde, voorafgaand aan de eucharistieviering geïnterviewd in het programma Het Geloofsgesprek. KRO-presentator Leo Fijen praat dan met hen onder meer over de eigenheid van de oosterse kerken.

Icoon
Het thema van de Zondag voor de Oosterse Kerken luidt dit jaar ‘De weg naar het Licht’. Dit verwijst in de eerste plaats naar de verrijzenis van Christus, die in deze Paastijd nog altijd centraal staat. Dit is onder meer te zien op de icoon ‘I Anastatis’ (de opstanding), die deze keer als campagneafbeelding is gekozen. Op de icoon is te zien hoe Christus links en rechts Adam en Eva uit het dodenrijk meetrekt en daarmee als het ware de hele mensheid verlost. De originele icoon is te zien in de Chorakerk in Isantboel. De geschiedenis van de Oosterse Kerken kent periodes van grote bloei, maar ook van benauwdheid en neergang. Maar daar waar de Kerk leeft, leeft ze vanuit de spirituele kern en belofte van de opstanding, die tot het hart van het evangelie van Jezus behoort.

Christenen in Nederland zijn op velerlei wijzen zijn met de oosterse christenen en hun kerken verbonden. Door migratie zijn er veel oosterse christenen naar Nederland gekomen, die hier hun eigen gemeenschappen hebben gevormd. Dankzij de oecumenische beweging zijn er met de oosterse kerken veel contacten en vriendschappen ontstaan. Zo kent Maastricht een levendige gemeenschap van Armeense christenen.

Ondersteunen
Kerkelijke hulporganisaties uit Nederland zetten zich in voor de hulpverlening aan Oosterse Kerken die lijden onder oorlogssituaties. Het is goed om op de Zondag Oosterse Kerken stil te staan bij het bestaan en de situatie van Oosterse Kerken dichtbij en ver weg. De Oosterse Kerken ondersteunen, kan door een bijdrage over te maken op IBAN NL73 INGB 0001087628.

©foto Tîll Niermann (Wikimedia Commons)