Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Nederlandse bisschoppen in maart 2021 op Ad Limina

De Nederlandse bisschoppen hebben via de nuntius een uitnodiging ontvangen om in maart 2021 op Ad Limina bezoek naar Rome te gaan. Zij brengen dan gezamenlijk een bezoek aan de graven van de apostelen Petrus en Paulus en vieren daar de eucharistie. De bisschoppen spreken tijdens hun bezoek met paus Franciscus en met de verschillende departementen van de Romeinse curie.

Het laatste Ad Limina bezoek van de Nederlandse bisschoppen was in december 2013, nu bijna zeven jaar geleden. Het nieuws van het bezoek werd dinsdag 10 maart 2020 in de Bisschoppenconferentie gedeeld. De voorbereidingen voor het bezoek worden in de komende tijd in gang gezet.

Pelgrimage
Het Latijnse woord Limina betekent: drempels. Visitatio ad Limina Apostolorum betekent letterlijk een pelgrimage naar de drempels van de apostelen. Met deze drempels worden de graven van de apostelen Petrus en Paulus bedoeld. Het is een eeuwenoud gebruik dat bisschoppen deze graven in Rome bezoeken en sinds het Tweede Vaticaans Concilie wordt dit bezoek door de bisschoppen van een Kerkprovincie gezamenlijk afgelegd. Gebruikelijk is het om dit minimaal een keer in de vijf jaar te doen.

Ieder van de bisschoppen presenteert voorafgaand aan het Ad Limina een rapport over de situatie in het eigen bisdom en gezamenlijk stellen de bisschoppen een rapport op over de situatie in Nederland als geheel.

Mogelijk uitstel
De kans bestaat dat het Ad Limina uiteindelijk later dan maart volgend jaar gaat plaatsvinden. Dit omdat de huidige crisis in verband met het coronavirus vertraging zou kunnen opleveren in het pauselijke schema van de Ad Limina bezoeken.