Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Afscheid live op tv en internet

15-08-2018

De afscheidsviering van Mgr. Frans Wiertz als bisschop van Roermond wordt zaterdag 9 december door de regionale omroep L1 live op televisie uitgezonden. De KRO streamt de viering op internet. Met de eucharistieviering in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond neemt Mgr. Wiertz na ruim 24 jaar afscheid van het bisdom Roermond. De bisschop viert zaterdag 2 december zijn 75e verjaardag en heeft – zoals bij bisschoppen gebruikelijk is – bij die gelegenheid aan paus Franciscus ontslag gevraagd en gekregen.

De viering in de Roermondse bisschopskerk begint zaterdag 9 december om 10.30 uur en wordt voorafgegaan door een korte processie vanaf het kantoor van het bisdom aan de Swalmerstraat naar de kathedraal. Ook deze is live op tv te zien. Aan de viering nemen voor zover nu bekend achttienbisschoppen deel, onder wie twee kardinalen. Hoofdcelebrant is kardinaal Wim Eijk, de aartsbisschop van Utrecht. Ook kardinaal Ad Simonis is bij de viering aanwezig. Verder een groot aantal andere Nederlandse bisschoppen en oud-bisschoppen met wie mgr. Wiertz heeft samengewerkt, bisschoppen uit het omringende buitenland en twee abten. Ook een groot aantal priesters en diakens uit het bisdom neemt aan de viering deel.

Prominente gasten
Namens de Nederlandse regering is staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanwezig. Andere vertegenwoordigers van de wereldlijke overheid die de viering bijwonen, zijn gouverneur Theo Bovens en gedeputeerde Ger Koopmans van de provincie Limburg, enkele Kamerleden, oud-ministers en Europarlementariërs. Verder geven bij de viering diverse burgemeesters, oud-burgemeestersen wethouders van Limburgse gemeenten en afgevaardigden van maatschappelijke organisaties acte de presence. Aan het einde van de mis zal gouverneur Bovens de bisschop toespreken.

Schutterijen
Een prominente rol in de viering is weggelegd voor de Limburgse schutterijen. Leden van diverse Limburgse schutterijen zullen voorafgaand aan de mis de liturgische stoet naar de kathedraal begeleiden, zoals ze 24 jaar geleden bij het aantreden van bisschop Wiertz ook deden. Na afloop van de mis worden alle bezoekers met schuttersmuziek van de kathedraal naar TheaterHotel De Oranjerie begeleid, waar een receptie plaatsvindt. De schutters zullen bij De Oranjerie de bisschop ook een vendelgroet brengen. Zowel bij de mis als bij de receptie zijn genodigden en alle overige belangstellenden van harte welkom.

Uitzending
De TV-registratie van de afscheidsviering begint om 10.00 uur met livebeelden van de processie naar de kathedraal. De uitzending is in Limburg te volgen op de zender L1 (Ziggo kanaal 713). De KRO zendt dezelfde beelden uit op de website www.kro.nl/katholiek. De hele viering wordt op zondag 10 december vanaf 9.00 uur door L1 herhaald. De uitzending is ook op internet terug te kijken.

Overige activiteiten rond het afscheid van Mgr. Wiertz

Afscheid priesters
Een dag eerder, op vrijdag 8 december, neemt bisschop Wiertz in kleine kring al afscheid van de priesters van het bisdom. Zoals elk jaar op deze datum wordt dan de Dies Natalis van het grootseminarie Rolduc gehouden. Dit jaar zijn daarvoor niet alleen de oud-studenten van Rolduc, maar alle Limburgse priesters uitgenodigd. Eregast tijdens deze dag is bisschop Gerard de Korte van ’s-Hertogenbosch, die ook een feestrede zal houden. De Diesviering begint met een heilige mis om 10.30 uur in de abdijkerk van Rolduc in Kerkrade. Deze is voor iedereen toegankelijk. De rest van het programma is alleen voor genodigden.

Boeken gepresenteerd
Afgelopen week zijn bij gelegenheid van het afscheid van de bisschop twee boeken gepresenteerd: een bundeling columns van de bisschop (Hij is ons leven) en het interviewboek ‘Bisschop Frans Wiertz, missionair testament’, waarin de bisschop terugkijkt op zijn leven als priester en bisschop en een toekomstperspectief voor de kerk in Limburg schetst. Beide boeken zijn in de boekhandel verkrijgbaar of te bestellen via het Carolushuis

Adventsboodschap
Alle parochies in Limburg ontvangen in de week voorafgaand aan de afscheidsviering voor de laatste keer een Adventsboodschap van bisschop Wiertz. Het is de bedoeling dat deze in het weekeinde van 9 en 10 december in de kerken wordt voorgelezen of op een andere wijze gepubliceerd.

Verhuizing
In de week na het afscheid verhuist bisschop Wiertz van Roermond naar Maastricht, waar hij in een appartement bij de Liefdezusters van de H. Carrolus Borromeüs (Onder de Bogen) gaat wonen. De bisschop is voornemens om daarna alleen in de luwte te opereren. 

Afscheidscadeau
Mgr. Wiertz heeft aangegeven bij gelegenheid van zijn afscheid geen persoonlijke cadeaus te willen ontvangen. Wie toch een blijk van waardering wil geven, kan dit doen met een financiële bijdrage ten behoeve van diaconale projecten in Limburg en in het bisdom Lahore in Pakistan, waarmee de bisschop zich zeer verwant voelt. Bijdragen zijn van harte welkom op IBAN: NL83INGB0001030800 t.n.v. Bisdom Roermond, onder vermelding van ‘afscheid Mgr. Wiertz’.

Media
Media die bij de viering aanwezig willen zijn, zijn van harte welkom. U wordt verzocht uw aanwezigheid vooraf aan te melden via de Persdienst van het bisdom.