Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 1 november 2020 – Hoogfeest van Allerheiligen

1e lezing: Apok.7,2 4.9-14
2e lezing: 1Joh.3,1-3
Evangelie: Mt.5,1-12a

 

Heiligen wijzen de weg

God staat aan de oorsprong van ons bestaan. Als Schepper heeft God ons in het bestaan geroepen. Hij heeft ons uit liefde geschapen en Hij wil ons eenmaal bij zich hebben in de hemel. De hemel is het doel van ons leven. Met deze zienswijze – die uit het christelijke geloof voortkomt – is de mens van nu niet meer zo vertrouwd. Wij leven in een cultuur die doordrongen is van de aardse werkelijkheid. Wat meetbaar en controleerbaar is, geldt als waar. Maar wat niet onder onze controle valt, wordt betwijfeld.

Die twijfel treft ook God en de hemel. Toch heeft onze Kerk het geloof in de hemel nooit losgelaten. Ook het Tweede Vaticaans Concilie bevestigt dit geloof als het zegt: ‘De zaligen in de hemel immers bevestigen en versterken, op grond van hun inniger vereniging met Christus, de gehele Kerk in de heiligheid, veredelen de eredienst die zij hier op aarde aan God brengt, en dragen op velerlei wijzen bij tot haar bredere geestelijke uitbouw. Omdat zij zijn binnengegaan in het vaderland en hun intrek hebben genomen bij de Heer, blijven zij voortdurend door Hem, met Hem en in Hem bij de Vader voor ons ten beste spreken.’ (L.G. nr. 49).

De viering van het feest van Allerheiligen laat ons het doel van de hemel duidelijker aanvoelen. De heiligen waren eens mensen, die op deze aarde leefden en hun taken uitoefenden. Net zoals wij dat doen. Zij hebben hun menselijke en christelijke taken met liefde uitgevoerd. En zij hebben het geloof in God en in Christus levend gehouden. Ja, zij waren zo zeer in liefde met Christus verbonden dat zij – na hun aardse dood - met Hem het leven van het hemel mogen delen.

De heiligen zijn ons voorgegaan. Zij laten zien waar wij op mogen hopen. Het vaderland van de hemel is geen utopie maar een reële belofte van God. De basis van deze belofte ligt in de verrijzenis van Christus. Zoals Jezus is opgestaan uit de doden en nu bij God in zijn Koninkrijk leeft, zo ook leven de heiligen nu al in het koninkrijk van God. De heiligen zijn daarom onze voorgangers, voorbeelden en voorsprekers. Wij mogen de heiligen aanroepen via ons gebed. Als wij tot hen bidden, kunnen zij onze gebeden opvangen en ze versterken door hun voorspraak bij God. Daardoor mogen wij hopen om verhoring bij God te vinden. Ook is het goed om het levensvoorbeeld van de heiligen tot ons te laten spreken.

De heiligen hebben hun binding met Christus verdiept en hun menselijke en christelijke plichten goed vervuld. Zij hebben vooral de naastenliefde beoefend. Ze zetten ons er toe aan om levende leden van de Kerk van Christus te worden. Vooral leren zij ons om geloof te hechten aan Christus en zijn boodschap en Hem trouw te dienen. Mogen de vele heiligen ons vandaag inspireren en de weg wijzen. Mogen zij met hun voorspraak ons bijstaan op onze aardse pelgrimstocht. En mogen wij hun voorbeeld tot onze verbeelding laten spreken zodat wij hen willen navolgen.

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de dagelijkse liturgie

Illustratie:12e-eeuws beeldhouwwerk van tientallen heiligen in het zogeheten Bergportaal in de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht.