Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Kartuizerklooster toegevoegd aan Archeoroute Roermond

Wethouder Ferdinand Pleite en deken Rob Merkx hebben op vrijdag 11 oktober in stadspark De Kartuis in Roermond een nieuwe halteplek op de virtuele Archeo Route door de historische binnenstad onthuld. Het park, eigendom van het bisdom, is de voormalige tuin van het kartuizerklooster, waar tegenwoordig de bisdomkantoren gevestigd zijn. Via een app krijgen bezoekers op deze plek virtuele informatie over het kloosterleven van weleer.

De gemeente Roermond heeft in het kader van het programma Vitale Stad op zeven plekken de archeologie zichtbaar gemaakt . Dit door aan te haken op het provinciale programma Archeoroute Limburg waarin met behulp van corstenstalen tegels, een app en een website de archeologie van markante historische plekken op een moderne wijze wordt ontsloten voor een breed publiek. De Archeo Route heeft tot doel om archeologische vindplaatsen in Limburg beter zichtbaar te maken en de verhalen te vertellen die schuil gaan achter deze vindplaatsen. Door de gehele provincie wordt hierdoor een lint aan archeologische vindplaatsen zichtbaar. Iedere vindplaats heeft zijn eigen verhaal dat via een app beschikbaar is. Doel van het project is om archeologie een hip imago te geven en voor een groter publiek toegankelijk te maken.

De route door Roermond is 2,1 kilometer lang. Wandelaars hebben een smartphone met de app Archeo Route nodig en worden automatisch wegwijs gemaakt. Op zeven plekken in de stad liggen cortenstalen tegels waar zij de smartphone op richten, waarna via de app op het scherm van de smartphone een virtuele film vertoond wordt die kort en bondig de historie van de betreffende plek aan de wandelaar uitlegt. Het markeringspunt in stadspark De Kartuis is op de plek waar een vloer van een van de cellen van de monniken gereconstrueerd is. Door de smartphone eerst op de aanwezige tegel te richten en vervolgens tegen de kloostermuur slaat de wandelaar als het ware virtueel een gat in de muur en kan hij via het scherm de kruisgang in kijken waar de monniken rondwandelen.

Het Roermondse Kartuizerklooster werd in 1376 gesticht en één van de beroemdste bewoners was Dionysius de Kartuizer, die bekend werd om zijn theologische geschriften. In de zestiende en zeventiende eeuw raakte het klooster beschadigd bij twee stadsbranden en in 1572 werd het geplunderd door de troepen van Willem van Oranje. Twaalf kloosterlingen en de secretaris van de bisschop werden gedood. Het klooster werd in 1783 opgeheven door de Oostenrijkse keizer Jozef II en een deel van de gebouwen, waaronder de monnikencellen werd afgebroken. De overige gebouwen functioneerden daarna een tijd als vrouwenklooster voor de Norbertinessen van Sint Gerlach. Vanaf 1840 tot 1968 was in het kloostercomplex het Groot-Seminarie van het bisdom Roermond gevestigd. Momenteel is het complex in gebruik door het Bisdom Roermond. In de kloosterkerk – de Caroluskapel, die geregeld geopend is voor het publiek – worden op gezette tijden liturgische vieringen en concerten gehouden.

Meer info: Archeoroute Limburg