Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Benoemingen bisdom Roermond

Bisschop Harrie Smeets van Roermond heeft de volgende personen een nieuwe benoeming aangeboden:

 

Categoriale zielzorg

De zeereerwaarde heer Harry Notermans wordt met ingang van 1 mei benoemd tot aalmoezenier van sociale werken in het bisdom Roermond. Hij zal in die functie werkzaam zijn op het raakvlak van Kerk en maatschappij, met aandacht voor een integrale samenleving. Ook zal hij het bisdom Roermond vertegenwoordigen in het onlangs opgericht landelijk Officium Caritatis. Notermans behoudt daarnaast zijn overige taken als pastoor van de parochiefederatie Ubach-over-Worms in Landgraaf.

De eerwaarde heer René Klinkenberg uit Mechelen wordt met ingang van 1 mei benoemd tot diaken met de zorg voor het woonwagenpastoraat in het bisdom Roermond. Hij behoudt daarnaast zijn taken als diaken-assistent in de parochiefederatie van Vijlen-Vaals.

 

Dekenaat Heerlen

De zeereerwaarde heer René Pisters wordt met ingang van 5 april benoemd tot administrator (waarnemend pastoor) van de parochie H. Remigius in Klimmen. Hij zal die functie vervullen tot er een nieuwe pastoor wordt benoemd. Pisters behoudt daarnaast zijn andere taken als pastoor van de parochiefederatie De Pelgrim in Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg.

 

Dekenaat Venray

De zeereerwaarde heer Bernhard Clemens wordt met ingang van 15 april benoemd tot pastoor van de parochies H. Willibrordus in Geijsteren en O.-L.-Vrouw Geboorte in Oostrum. Clemens was als administrator van deze parochies. Zij benoeming tot pastoor is een volgende stap in het proces van samenwerking met de parochie van Well en Wellerlooi waar Clemens ook pastoor is.