Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Benoemingen november 2018

Diocesaan administrator mgr. Dr. H. Schnackers heeft de volgende personen een pastorale benoeming c.q. ontslag uit een pastorale functie verleend.

 

Dekenaat Gulpen

Mevrouw Marja Smits uit Valkenburg is met ingang van zondag 1 november benoemd tot catechist van de parochies HH. Monulphus en Gondulphus in Berg en Terblijt, H. Gerlachus in Houthem-Sint Gerlach en H. Jozef in Broekhem. Mevrouw Smits heeft onlangs haar opleiding aan de catechistenopleiding Kairos afgerond en op zondag 11 november een officiele missio cnonica (zending) ontvangen. Zij zal zich in de parochie met name concentreren op de werkvelden diaconie en gemeenschapsopbouw. Haar benoeming geldt vooralsnog voor de periode van een jaar.


Dekenaat Horst

De heer Con Derks uit Maasbree is met ingang van 11 november benoemd tot catechist van de parochie H. Aldegundis in Maasbree. Hij zal zich in de vrijwilligersfunctie met name gaan bezighouden met stervensbegeleiding en catechese, met als speciaal aandachtspunt: volwassencatechese en de organisatie van Thomas à Kempis-lezingen. Dhr Derks heeft onlangs zijn opleiding aan de catechistenopleiding Kairos afgerond en op zondag 11 november een officiele missio canonica (zending) ontvangen. Zijn benoeming geldt vooralsnog voor de periode van een jaar.

Mevrouw Merche Derks-Hanselaar uit Maasbree is met ingang van 11 november benoemd tot catechist van de parochie H. Aldegundis in Maasbree. Zij zal zich in de vrijwilligersfunctie met name gaan bezighouden met catechese en als speciaal aandachtspunt: volwassencatechese en de organisatie van Thomas à Kempis-lezingen. Mevrouw Derks heeft onlangs haar opleiding aan de catechistenopleiding Kairos afgerond en op zondag 11 november een officiele missio canonica (zending) ontvangen. Haar benoeming geldt vooralsnog voor de periode van een jaar.

 

Dekenaat Roermond

De zeereerwaarde heer Paul Pisters heeft met ingang van 1 november eervol ontslag gekregen als pastoor van de parochie H. Catharina in Montfort. De 85-jarige pastoor Pisters gaat met emeritaat. Hij heeft 58 jaar als priester voor de kerk in het bisdom Roermond gewerkt. Hij begon als kapelaan in de parochies O.-L.-V. Onbevlekt Ontvangen in Koningsbosch en H. Gregorius de Grote in Brunssum en werd later pastoor van de H.-Catharinaparochie in Montfort. Hier is hij maar liefst 41 jaar pastoor geweest. Pisters blijft als emeritus zijn priesterlijke diensten in de parochie in Montfort aanbieden.

De zeereerwaarde heer Jos L’Ortye is met ingang van 1 november benoemd tot administrator (= waarnemend pastoor) van de parochie H. Catharina in Montfort, met behoud van zijn overige taken. Hij volgt pastoor Pisters op, die met emeritaat gaat.

De eerwaarde heer Cesar Cortes Oviedo is met ingang van 1 november benoemd tot diaken-assistent van de parochies H. Hart van Jezus, O.-L.-V. van Altijddurende Bijstand, H. Tomas en De Goede Herder in Roermond-Oost, H. Laurentius in Maasniel, H. Jozef in Leeuwen en O.-L.-V. van Goede Raad en H. Jozef in Asenray. Kapelaan Cortes Oviedo is onlangs tot transeunt diaken gewijd.

Mevrouw Suzan Crapels uit Roermond is met ingang van 11 november benoemd tot onbezoldigd pastoraal werkster van het parochiecluster in Roermond-Oost (H. Hart van Jezus, O.-L.-V. van Altijddurende Bijstand, H. Tomas en De Goede Herder in Roermond, H. Laurentius in Maasniel, H. Jozef in Leeuwen en O.-L.-V. van Goede Raad en H. Jozef in Asenray. Mevrouw Crapels heeft onlangs haar opleiding aan het Theologisch Instituut Rolduc afgerond en op zondag 11 november een officiele missio canonica (zending) ontvangen.

 

Dekenaat Venray

De eerwaarde heer Marthoma Alexander is met ingang van 1 november benoemd tot diaken-assistent van de parochies St. Petrus' Banden, Christus Koning, O.-L.-V. van Zeven Smarten en H. Franciscus van Assisie in Venray en het rectoraat H. Jozef in Smakt. Kapelaan Alexander is onlangs tot transeunt diaken gewijd.