Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Bidden voor het klimaat

Zondag begint in Glasgow in Schotland de grote VN-klimaatconferentie COP26. Tal van wereldleiders komen daar bij elkaar om te praten over maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan. Paus Franciscus benadrukt steeds het belang van een goede omgang met de schepping. Namens de katholieke kerk neemt de tweede man van het Vaticaan kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin aan de conferentie deel. In navolging van de paus zijn veel gelovige katholieken begaan met de natuur en het milieu. Daarom is het goed om rond deze klimaattop ook een extra gebed uit te spreken voor behoud van de schepping. Dat kan eventueel met behulp van onderstaande gebedsteksten.

 

Gebed voor onze aarde

van paus Franciscus (uit de encycliek Laudato Si’)

 

Almachtige God,
die aanwezig zijt in het onmetelijke heelal
en in het kleinste van uw schepselen,
Gij die met uw tederheid
al het bestaande omgeeft,
stort over ons uit de kracht van uw liefde,
opdat wij zorgen voor het leven
en zijn schoonheid behoeden.

Overspoel ons met vrede,
opdat wij als broeders en zusters leven,
zonder iemand te benadelen.
God van de armen,
help ons de verlaten en vergeten mensen van deze wereld
die zo waardevol zijn in uw ogen,
te redden.

Maak ons leven weer gezond,
opdat wij de wereld beschermen
en haar niet plunderen,
opdat wij schoonheid zaaien
en geen vervuiling en verwoesting.

Raak de harten
van allen die alleen maar voordeel zoeken
ten koste van de armen en van de aarde.
Leer ons de waarde van alle dingen te ontdekken,
met verbazing te kijken,
en te erkennen dat wij ten diepste verbonden zijn
met alle schepselen
op onze weg naar uw oneindig licht.
Dank dat Gij alle dagen met ons zijt.
Bemoedig ons, alstublieft, in onze strijd
voor gerechtigheid, liefde en vrede.

 

Voorbede

Bidden we voor paus Franciscus.
Dat zijn onvermoeibare inzet voor het behoud van de schepping
vele gelovigen mag inspireren
om bij te dragen aan een ecologische bekering wereldwijd.
Laat ons bidden.

Voor de wereldleiders die deelnemen
aan de VN-Klimaattop in Glasgow.
Dat zij samen moedige stappen durven zetten
voor het behoud van de schepping in al haar soortenrijkdom
en voor een menswaardige wereld.
Laat ons bidden.

Voor de volkeren die al op dit moment
worden getroffen door de stijging van het zeewater,
door de opwarming van de aarde
en door de ongelijke verdeling van grondstoffen en goederen.
Dat hun in Gods Naam recht gedaan mag worden
door vele mensen van goede wil.
Laat ons bidden.