Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Bijzondere ontmoetingen op laatste dag werkbezoek Horst

Het werkbezoek van bisschop Harrie Smeets aan het dekenaat Horst is zondag 5 mei afgesloten met een aantal bijzondere ontmoetingen. De bisschop sprak met parochievrijwilligers, emeritipriesters, de initiatiefnemers van een hospice en zag hoe een kerkgebouw passend herbestemd kan worden. 

De laatste dag van het werkbezoek van bisschop Smeets aan het dekenaat Horst begon met een eucharistieviering in de Lambertuskerk in Helden. Aansluitend vond een ontmoeting plaats met vrijwilligers van de parochies van het cluster Vincentius (Helden-Panningen en omliggende dorpen). 

Emeriti
’s Middags stond een ontmoeting met de emeritipriesters van het dekenaat op de agenda. Zij vertelden de bisschop in het kort hun levensverhaal. Daar bleek dat het allemaal bevlogen priesters zijn, die juist in een tijd waarin er in de kerk heel veel veranderde op hun plek zijn gebleven en daar tientallen jaren hun werk hebben gedaan. Een aantal van hen sprak uit dat ze, ondanks moeilijkheden die er ook waren, toch heel gelukkig zijn geweest in de parochies waarin ze mochten werken. Ook spraken ze tegenover de bisschop hun zorgen uit over de werkdruk op jongere collega’s. 

Plattelandshoés
Tijdens het tweede deel van de middag bezocht bisschop Smeets het zogeheten ‘Plattelandshoés’ in Panningen. Dit is hospice annex verblijfcentrum voor respijtzorg en herstelzorg. Het huis is een particulier initiatief en draait grotendeels op zo’n 120 vrijwilligers, die alle mogelijke taken in huis vervullen. Het huis onderhoudt ook zeer goede contacten met de parochie van Panningen. Mgr. Smeets sprak zijn grote waardering uit voor de wijze waarop het hospice functioneert. 

Huis van de Wijk
Het laatste onderdeel van het werkbezoek aan Horst bestond uit een bezoek aan de voormalige Norbertuskerk. Deze is in 2011 aan de eredienst onttrokken en biedt nu onderdak aan twee scholen en het zogeheten Huis voor de Wijk, een huiskamerproject met tal van activiteiten voor mensen uit de buurt. De bisschop kreeg een rondleiding door het gebouw, dat met groot respect voor de voormalige bestemming verbouwd is. 

Foto's: Bekijk de uitbreide fotoreporage

Lees ook: