Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Bijzonderheden tijdens bisschopswijding

De wijding van mgr. Harrie Smeets tot bisschop vindt op zaterdag 8 december plaats tijdens een plechtige eucharistieviering. Naast de gebruikelijke liturgie, die in elke heilige mis wordt gevierd, worden er ook enkele handelingen verricht die specifiek zijn voor een bisschopswijding. Dit zijn onder meer:

Het tonen en voorlezen van de benoemingsbrief: 
Een bisschop wordt benoemd door de paus. Als bewijs daarvan wordt tijdens de mis de bul getoond, waarin paus Franciscus de benoeming van de nieuwe bisschop aankondigt. Deze wordt tijdens de viering door de pauselijke nuntius overhandigd en vervolgens door de secretaris van het kathedraal kapittel voorgelezen.

Het voorstellen van de bisschop-elect:
Op het moment waarop de eigenlijke wijding begint, begeleiden twee priesters de bisschop-elect naar voren om hem voor te stellen. Ze vragen dan aan de hoofdconsecrator (Mgr. Van den Hende) om de nieuwe bisschop te wijden. 

Belofte: 
Na de preek door Mgr Van den Hende spreekt de bisschop-elect zijn wijdingsbeloften uit.

Plat ter aarde liggen: 
Vervolgens wordt de Litanie van alle heiligen gezongen. Tijdens dit lied gaat de kandidaat-bisschop plat ter aarde liggen als teken van volledige overgave.  

Handoplegging: 
Hierna volgt de eigenlijke wijdingsceremonie. De eerst-wijdende bisschop legt in stilte de handen op het hoofd van de wijdeling. Waarna alle andere aanwezige bisschoppen dit ook doen.

Evangelieboek:
Terwijl de bisschoppen vervolgens het wijdingsgebed bidden, houden twee diakens een open evangelieboek boven het hoofd van de wijdeling.

Zalving:
Hierna zalft de eerst-wijdende het hoofd van de nieuwe bisschop met gewijde olie, het zogeheten chrisma. Daarna wordt hem het evangelieboek overhandigd.

Bisschoppelijke tekenen: ring, mijter en staf 
Elke bisschop heeft het recht om een aantal voorwerpen te dragen, die het teken van zijn bisschoppelijke waardigheid zijn. Deze krijgt hij tijdens de wijdingsplechtigheid uitgereikt.

Dit zijn: een ring als teken van verbondenheid met de kerk, de mijter die sinds de 12eeeuw het hoofddeksel van een bisschop en de staf als teken van zijn herderschap. Het is ook gebruikelijk dat bisschoppen een duidelijk zichtbaar borstkruis dragen.

De zilveren bisschopsring en het zilveren borstkruis zijn een ontwerp van edelsmid Paul van den Hout in Roermond. Als bisschopsstaf gaat Mgr. Smeets de staf gebruiken van de uit Venray afkomstige missiebisschop Mgr. Petrus Verriet (1880-1948). Deze staf is sinds het overlijden van Mgr. Verriet in het bezit van de parochie in Venray, die hem in bruikleen geeft aan Mgr. Smeets. De staf is afgelopen maand in Kevelaer gerestaureerd en voorzien van het persoonlijke bisschopswapen van Mgr. Smeets.

Inbezitneming van de zetel
Na het ontvangen van de bisschoppelijke tekenen, wordt de nieuwe bisschop uitgenodigd om op zijn bisschopszetel plaats te nemen. Elke diocesane of residerende bisschop ‘zetelt’ in een bisdom. De uitdrukking ‘zetelen’ is in dit geval ook letterlijk bedoeld. In de bisschopskerk staat de zetel, ook wel troon of cathedra genoemd. Tijdens de wijdingsplechtigheid gaat de nieuwe bisschop op de zetel zitten, als teken dat hij vanaf dat moment de zetel in bezit neemt en daarmee het bestuur van het bisdom op zich neemt. Hierna ontvangt de nieuwe bisschop de vredeswens van alle aanwezige bisschoppen.

Zegening van de gelovigen 
Het is een goed gebruik dat een pasgewijde bisschop aan het einde van de wijdingsplechtigheid zegenend door de kerk loopt om de aanwezigen voor de eerste keer zijn bisschoppelijke zegen te geven.