Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Bisschop Smeets benoemt twee nieuwe kanunniken

Bisschop Harrie Smeets van Roermond heeft twee nieuwe leden in het Kathedraal Kapittel benoemd. Dit is het belangrijkste adviesorgaan van een bisschop. De twee nieuwe leden zijn pastoor Peter van der Horst van Helden-Panningen e.o. en pastoor Harry Quaedvlieg van Geleen. De leden van het Kapittel worden kanunniken genoemd. Zij adviseren de bisschop over belangrijke beleidsbeslissingen. Een aantal besluiten kan een bisschop alleen nemen na overleg met of na instemming van het Kapittel. Ook speelt het Kapittel een belangrijke rol bij de benoeming van een nieuwe bisschop.

De nieuwe kanunniken hebben beiden geruime ervaring als parochiepriester. Peter van der Horst (1951) werd in 1980 tot priester gewijd. Sindsdien was hij onder meer kapelaan in Blerick en Horst. In 1984 werd hij pastoor in Weert-Zuid. Sinds 1990 werkt hij in de regio Helden-Panningen als pastoor van diverse parochies. Ook was hij geruime tijd deken van het toen zelfstandige dekenaat Helden. Een aantal jaren geleden werd het dekenaat samengevoegd met het dekenaat Horst. Van der Horst bleef pastoor in Helden-Panningen en is dat nu van het parochiecluster Vincentius, waartoe de parochies van Helden, Panningen, Meijel, Beringe, Grashoek, Egchel en Koningslust behoren.

De andere nieuwe kanunnik is pastoor Harry Quaedvlieg (1969) van de parochiefederatie Geleen. Hij werd in 1994 tot priester gewijd. Daarna was hij onder meer kapelaan in Heerlen en Blerick. Ook was hij een tijd verbonden aan de dienst jongerenpastoraal van het bisdom. Tussen 1997 en 2003 volgde Queadvlieg een studie dogmatiek in Rome. Sinds 2003 is hij actief in de parochies in Geleen, aanvankelijk als assistent en sinds 2011 als pastoor van alle parochies binnen de federatie Geleen. Ook is hij docent op het grootseminarie Rolduc in Kerkrade.

Met de benoeming van de twee nieuwe kanunniken bestaat het Kathedraal Kapittel van het bisdom Roermond uit tien leden. De afgelopen jaren waren er enkele vacatures ontstaan, doordat Mgr. Smeets zelf tot bisschop werd benoemd en andere kanunniken afscheid moesten nemen vanwege het bereiken van de 75-jarige leeftijd. De overige acht kanunniken zijn: Mgr. Hub Schnackers (proost/voorzitter), Mgr. Everard de Jong, (hulpbisschop), Mgr. Jan Vries (pastoor en officiaal), Theo van Galen (pastoor),  pater drs. Ton Storcken (emeritus), Mgr. Rob Merkx (deken), John Dautzenberg (deken) en Dr. Lambert Hendriks (rector Grootseminarie). De twee nieuwe kanunniken worden later dit jaar officieel geïnstalleerd.