Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Bisschop-elect legt eed af

Tijdens een korte plechtigheid heeft de bisschop-elect van Roermond, mgr. Harrie Smeets, vanmiddag de eed van trouw afgelegd. Hij deed dat ten overstaan van zijn voorganger emeritus-bisschop Frans Wiertz.  

De eed van trouw is de eerste officiële handeling die aan de wijding tot bisschop voorafgaat. Deze moet tegenover een andere bisschop worden afgelegd. De benoemde, maar nog niet gewijde bisschop spreekt dan de geloofsbelijdenis uit en legt de eed af. Hierin belooft hij het geloof van de katholieke kerk uit te dragen en trouw te blijven aan de paus. Na het uitspreken hiervan is een document ondertekend, als bewijs dat de eed daadwerkelijk is afgelegd.

Mgr. Smeets heeft er bewust voor gekozen om het afleggen van de eed tijdens een korte plechtigheid te doen. Deze vond plaats in de Sint-Elisabethkapel bij de voormalige Vroedvrouwenschool in Heerlen, omdat hij 58 jaar geleden in die kapel ook gedoopt is. Bij de plechtigheid was naast oud-bisschop Wiertz ook diocesaan administrator Mgr. Hub Schnackers aanwezig, de tijdelijk bestuurder van het bisdom Roermond. Ook enkele familieleden van de bisschop-elect woonden het korte gebedsmoment bij. 

Op zaterdag 8 december wordt Mgr. Smeets in de kathedraal in Roermond tot bisschop gewijd. Die viering is live op televisie te volgen via de KRO op NPO2 en via de regionale omroep L1.