Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Bisschopswapen Mgr Smeets gepresenteerd

Het is een goed gebruik dat een bisschop een eigen persoonlijk wapen voert. Dit wapenschild hangt onder meer op de bisschopszetel in de kathedraal (bisschopskerk), als teken dat de zetel ‘bezet’ is. Verder wordt het wapen gebruikt als briefhoofd bij officiële documenten van de bisschop. Het wapen van Mgr. Smeets is ontworpen door René Vroomen uit Echt. Hij is voorzitter van de Limburgse Commissie voor Heraldiek & Banisitiek. Onlangs heeft hij zijn ontwerp aan de nieuwe bisschop aangeboden.

Het wapenschild van Mgr. Smeets bestaat uit het wapen van het bisdom Roermond: een blauw veld met zilveren kruis en een gouden lelie, met daar overheen een afbeelding van de aartsengel Raphaël. Dit laatste is een persoonlijke keuze van de nieuwe bisschop, omdat hij een bijzondere devotie tot engelen heeft. Raphaël staat bekend als metgezel en patroonheilige van reizigers en van alle beroepen die met genezing te maken hebben.

Boven het wapenschild is een kruis te zien. Mgr. Smeets heeft gekozen voor het zogeheten Jeruzalemkruis, omdat hij ook lid is van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Daaromheen is zoals bij elk bisschopswapen een groene priesterhoed te zien, met aan elke zijde zes kwasten. Onder het wapenschild staat in een banderol de persoonlijke wapenspreuk van de nieuwe bisschop: 'In Gods naam mensen liefhebben' 

Het bisschopswapen van Mgr. Smeets is ontworpen door René Vroomen van de Limburgse Commissie voor Heraldiek & Banistiek van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.

Lees uitgebreide beschrijving wapenschild Mgr. H .Smeets

Meer informatie over bisschopswijding op 8 december