Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 24 november 2019 – Hoogfeest Christus Koning

1e lezing:  2 Sam.5,1-3
2e lezing:  Kol.1,12-20
Evangelie:  Lc.23,35-43

 

Jezus, denk aan mij

Wanneer laten wij Christus koning over ons zijn? Wij horen in het evangelie eerst wie dat niet doen: de overheidspersonen lachen Hem uit, de soldaten spotten met Hem. Ja, zelfs één van de misdadigers naast Hem ziet in Hem geen reddende koning.

Maar de andere misdadiger erkent Jezus als koning vol barmhartigheid, als Degene, Die macht heeft om kwaad te vergeven. En Hij bidt daarom: “Jezus, denk aan mij, wanneer Gij in uw koninkrijk gekomen zijt.” En hij krijgt meteen te horen waar zijn toekomstig thuis zal zijn. “Voorwaar, Ik zeg u”, zegt Jezus, “vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs.”

Er stond ooit op een bidprentje: “Ik vraag wat de goede moordenaar vroeg aan het kruis.” Zo mogen wij in het leven staan. Dat wij koning Christus altijd weer bidden om zijn barmhartigheid.

 

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de dagelijkse liturgie

Ilustratie: schilderij van Jezus en de goede moordenaar; toegeschreven aan V. Titiaan (ca 1563-1566) Bologna, Italië / © C. Leterme / De bijbel in 1000 seconden