Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Donderdag internationale Dag van de Armoede

Donderdag 17 oktober is de internationale dag van de uitroeiing van Armoede. Deze dag is door de Verenigde Naties in 1992 officieel erkend. In Limburg organiseert de bisdommelijke Dienst Kerk en Samenleving in samenwerking met ATD Vierde Wereld, Burgerkracht ‘de Pijler’, Stichting Lezen en Schrijven en Kredietbank Limburg onder de noemer 'De smaak van Armoede’ op verschillende plekken een of meerdere activiteiten. Inmiddels hebben meer dan twintig lokale plekken zich aangesloten en organiseren zij op of rond 17 oktober een lokale activiteit.

Om 14.00 uur wordt gestart met een videoboodschap die op alle plekken getoond wordt. Deze boodschap is ingesproken door Nadja Jungmann, lector aan de Hogeschool Utrecht, https://schuldenenincasso.nl/kernteam/nadja-jungmann/ Zij zorgt voor gespreksstof op het moment dat op de alle locaties van Noord- tot Zuid-Limburg, vrijwilligersgroepen, burgerinitiatieven en organisaties samen gaan koken en eten. Op marktpleinen, in buurtcentra en kerken en andere plekken vinden de kooksessies en gesprekstafels plaats. Lokaal zijn inwoners, beleidsmakers en bestuurders uitgenodigd om mee te doen of een hapje mee te komen eten. Omdat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om dagelijks een warme maaltijd op tafel te kunnen zetten, willen wij tijdens deze kooksessies het gesprek hierover aangaan.

De lokale plekken zijn:
Horst a/d Maas: Norbertuswijk/Kom-op-de-soep
Horst a/d Maas Meterik: Stichting His-Hope
Venlo-Centrum: Bindkracht, stg. Groenewold en SchuldHulpMaatje Venlo/ Goeie Soep
Venlo-Zuid: samenwerking tussen Samen-in-de-soep, Groen Licht, Sociaal Wijkteam, Buuurtteam Venlo-Zuid
Beesel-Reuver: (let op! 13 oktober) Soep-Tijd!
Sittard-Geleen Vrangendael; inloophuis het Kruispunt een gezamenlijke lunch van 13.00uur tot 14.00uur
Sittard-Geleen Lindenheuvel: Leefstijlhotel Limburg ism Wijksteunpunt De Linde
Sittard-Geleen Lutterade: Sociaal Overleg Sittard-Geleen ism. Ontmoetingskerk Geleen
Sittard-Geleen Limbrichterveld: Sociaal Overleg Sittard-Geleen ism. Buurtcentrum Limbrichterveld
Beek-Neerbeek: De Smaak van Armoede Neerbeek ism. ‘Bie Olga’
Beekdaelen-Nuth: Extra Jarig dag!
Beekdaelen-Schinveld: CMWW Beekdaelen / Onderbanken
Brunssum: CMWW, IsdBol, Levanto, Leger des Heils, Stg. Samen Delen, Weller
Landgraaf Nieuwenhagen: Wijkpunt Sunplein – Budget Koken
Landgraaf Schaesberg: Kom-op-de-soep in De Ark ism Harteklop Schaesberg
Heerlen-Heerlerbaan: ATD De Vierde Wereld ism. Andreasparochie Heerlen, start om 12.00uur
Heerlen-Centrum: Kom-op-de-soep Heerlen-centrum (gezamenlijke kerken in Heerlen)
Kerkrade: SchuldHulpMaatje Parkstad
Maastricht-Brusselsepoort: Armoede Herkennen ism. Anna-Lambertusparochie Sint-Annakerk, Brusselsepoort
Maastricht-Centrum: Stichting Veul Diech Good ism. sociaal restaurant Vorkje Prikken & The Masters Home (eten om 17.00uur)
Maastricht (Nazareth); op 18 oktober!!  St.Wijkpresentie Maastricht Noordoost en parochie Wittevrouweveld, Om 19.30uur voorstelling ‘Eige Sjoldj, Dieke Bolt’ in buurtcentrum Nazareth,

In Kerkrade zal om 14.00 uur ook de aftrap gemaakt worden van de nationale campagne ‘Samen hart voor mensen.nl’ dit is een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse kerken en het KANSfonds. In Limburg zal de aftrap gemaakt worden door gedeputeerde van de provincie Limburg, dhr. R. Housmans, burgemeester en wethouder van Kerkrade, mevr. P. Dassen en dhr. H. Wiermans en mevr. C. van der Vlist, directeur van SchuldHulpMaatje Nederland.