Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Diaken Pierre Passage overleden

Op dinsdag 12 mei is in Roermond diaken Pierre Jozef Maria Passage overleden. Hij werd 90 jaar. Op maandag 18 mei vindt in de Munsterkerk in Roermond in besloten kring de uitvaart plaats.

Pierre Passage werd op 23 november 1929 in Roermond geboren. Hij trad op 29 december 1954 in het kerkelijk huwelijk met mevrouw Jeanette Marie Suilen. Op 24 november 1984 ontving hij in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond de diakenwijding. Met ingang van diezelfde dag werd hij benoemd tot diaken-assistent van de parochie H. Christoforus in Roermond. Deze functie bleef hij uitoefenen tot en met 15 augustus 2008 toen hij eervol uit zijn ambt werd ontheven en met emeritaat ging.

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus is de uitvaartdienst in besloten kring. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op begraafplaats “Tussen de Bergen in Roermond.