Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Diocesane fase synodale weg geopend: 'Laat u verrassen door de Heilige Geest’ 

“Subtiel luisteren. Dat is wat paus Franciscus van ons vraagt.” Dat zei hulpbisschop Everard de Jong zondagmiddag bij de openingsviering van het synodale proces voor het bisdom Roermond en het Militair Ordinariaat. “Deze synode gaat over dienend leiderschap en dat begint met goed luisteren, om vervolgens de geesten te kunnen onderscheiden.”

Met de viering in de Sint-Christoffelkathedraal is de zogeheten diocesane fase van het synodale proces geopend. Op uitnodiging van paus Franciscus gebeurde dat zondag in alle bisdommen over de hele wereld. Mgr. De Jong coördineert het proces in het bisdom Roermond. Omdat hij ook legerbisschop is, was de viering in Roermond tevens de opening van het proces voor het Nederlandse ‘legerbisdom’. 

In zijn preek wees de hulpbisschop op de drie kernwoorden die de paus voor de synodale weg heeft meegegeven: gemeenschap, deelname en zending. “De paus wil dat wij voor de vernieuwing van de Kerk met veel mensen in gesprek gaan. En dat begint met subtiel luisteren, empathisch luisteren. In de vele dingen die we zullen horen, mogen wij ontdekken wat de Heilige Geest ons wil zeggen.” 

De hulpbisschop wees in dit verband op de theorie van de ‘onderscheiding der geesten’ van de heilige Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïetenorde, waartoe ook paus Franciscus behoort. Ook verwees hij naar de regel van Benedictus die abten adviseert om, voordat ze een belangrijke beslissing nemen, goed te luisteren. “Vooral naar de jongsten, want de Heilige Geest spreekt vaak via de kleinsten en de jongsten. Laten we dus voor al goed naar de jongeren luisteren,” aldus Mgr. De Jong.

In het kader van dit synodale proces zullen de komende maanden in parochies, dekenaten en op het niveau van het bisdom allerlei gesprekken worden gevoerd. Het is de bedoeling dat dit gesprekken zijn met mensen zowel binnen als buiten de Kerk. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat veel meer mensen zich betrokken voelen bij de geloofsgemeenschap en de boodschap van het evangelie op een nieuwe manier kan worden uitgedragen. “Laat u verrassen door de Heilige Geest,” zo besloot Mgr. De Jong de openingsviering in Roermond. “Want die is al lang in de samenleving werkzaam.” Hij nodigde iedereen uit om met suggesties te komen voor groepen met wie de Kerk het gesprek zou kunnen aangaan. 

De diocesane fase van het synodale proces loopt tot volgend voorjaar. Daarna volgen er gesprekken op nationaal en internationaal niveau. Dit moet uiteindelijk leiden tot een nieuwe bisschoppensynode in oktober 2023.