Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 12 januari - Doop van de Heer

1e lezing:  Jes. 42, 1 4.6-7
2e lezing:  Hand. 10, 34-38
Evangelie:  Mt. 3, 13-17

 

‘Begeesterd’ sinds ons doopsel

Bent u het nieuwe jaar begonnen met goede voornemens? Wat zou het zijn als wij allemaal zouden besluiten om ons geloof op te frissen, het verdiepen van ons christen zijn? Het afsluitend feest van de kersttijd geeft daar namelijk aanleiding toe: wij vieren vandaag de Doop van de Heer. Wat is er op de dag van ons Doopsel gebeurd? Wij zijn Kind van God geworden. Jezus is onze vriend geworden voor het leven. Is het niet geweldig om een echte vriend te hebben? Zo leerde Teresia mede door de zorg van haar ouders deze Goddelijke Vriend kennen. Teresia werd binnengeleid in de wereld van God. Zij leerde beetje bij beetje de Bijbel lezen. Zo ontdekte zij, wie schuil ging achter de Naam Jezus.

Volgens Jesaja roept en schreeuwt Hij niet. Je kunt soms vrienden hebben die je zo overstemmen dat jij het er benauwd van krijgt. “Het geknakte riet zal Hij niet breken.” Iemand die de plank misgeslagen heeft of wiens zwakheid openbaar geworden is, moet soms tot zijn verdriet ontdekken hoe weinig echte vrienden hij bezit. Wie blijft trouw als vriendschap tot een opgave wordt, omdat de geliefde er niet meer zo fraai opstaat. “Het geknakte riet zal Hij niet breken.”

Er kunnen mensen zijn die eerst dankzij jou vooruit komen in het leven. Plotseling echter willen zij carrière maken ten koste van jou. Jouw fout wordt in hun leven omgezet in goud: carrièrejacht heet dat tegenwoordig. Over wie spreekt Jesaja nu als hij zegt, dat deze vriend jou niet knakt of afbreekt? Hij zal jouw zwakke pogen niet in de kiem smoren. Teresia zou uitroepen: dat is Jezus! En toen zij ontdekte dat Jezus vanaf de dag van haar Doopsel niet alleen een voorbeeld en Vriend was geworden, maar zelfs in haar wilde wonen; toen werd het ontwikkelen van de gaven van het Doopsel tot hoofdproject van haar leven.

Over goede voornemens gesproken, op veertien jarige leeftijd maakte zij met Gods hulp het voornemen om bij al haar werk en inspanningen genoeg ruimte te geven aan Hem die alles te boven gaat. En dit is nu mijn voorstel aan ons allen: zoek niet alleen uit wanneer u gedoopt bent. Probeer telkens opnieuw te ontdekken wat dat nu, concreet in 2020 aan voordelen heeft. En dat ontdekken gaat niet vanzelf. Elk goede voornemen kost inspanning. Maar wie er voor kiest om er voor te gaan, hij of zij kan enthousiast worden.

Enthousiast, de Duitse taal noemt dat ook wel ‘Begeisterung’, begeestering in het Nederlands. Daar zit het woordje Geest in. Bent u nog begeesterd door iets? Kan iets u enthousiast maken: gezinsleven, werk, verenigingsleven…? Het slotfeest van de kersttijd staat bol van de Geest. Hier is sprake van de heilige Geest.

En als u met Teresia van Lisieux de Bijbel ter hand zou nemen, dan zou u ontdekken: die Geest was er vanaf het begin bij. Toen God de wereld schiep, zweefde deze geest over het water. De mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis blies Hij de Geest in. En op de vraag van Maria: hoe kan ik Gods Kind ontvangen, is wederom het antwoord: heilige Geest zal over u komen.

Welnu, die heilige Geest hebben wij ontvangen op de dag van ons Doopsel. Hij doet Jezus in ons mens worden. En zoals het kind Jezus in de schoot van Maria kon uitgroeien, zo wil de heilige Geest ook Jezus in ons tot de volle wasdom doen komen. Ook wij kunnen door Jezus degenen zijn die niet schreeuwen en het geknakte riet van andermans zwakheid niet breken maar opbouwen, omdat wij in Jezus hebben geleerd anderen te dragen en te verdragen. En waardoor? Omdat wij ons door Hem gedragen weten, die vandaag in de Jordaan gedoopt wordt.      

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de dagelijkse liturgie