Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 30 mei 2021 – Hoogfeest van de H. Drie-eenheid

1e lezing: Deut.4,32 34.39-40  
2e lezing: Rom.8,14-17  
Evangelie: Mt.28,16-20  

 

Vader, Zoon en Heilige Geest

Vandaag vieren wij het feest van Gods Drievuldigheid. Het klinkt ver weg, toch brengt dit weten omtrent God Hem juist dicht bij ons. Allereerst betekent Drievuldigheid, dat er binnen de Drie Goddelijke Personen sprake is van een herkenning, zoals wij die binnen onze familie ervaren. De Vader herkent zich volledig in de Zoon, de Zoon in de Vader. Die herkenning is vervolgens zo volmaakt, dat zij een eigen Persoon vormt: de Heilige Geest. Drievuldigheidszondag valt op het oude octaaf van het Pinksterfeest. Dat is niet voor niets. Wij mochten namelijk vorige week met Pinksteren vieren dat wij die Geest ontvangen hebben, die de Goddelijke Personen zo innig met elkaar verbindt.

God heeft dus alles met mij te maken. Mogen wij ons al vol vreugde in familieleden herkennen. Deze herkenning is ook mogelijk wanneer het om God gaat. Paulus drukt dat vandaag als volgt uit: "De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij kinderen van God zijn." Pinksteren, de gave van de heilige Geest, mag dus betekenen dat ik in mijn eigen leven trekken van Gods heilige Drievuldigheid mag ontdekken. Om echter tot dit inzicht te kunnen komen, dienen wij te weten hoe God is. Welnu, de hele Bijbel mogen wij zien als een zelfmededeling van God.

Mensen zeggen vaak dat de natuur hun iets van Gods overweldigende grootheid laat zien. In feite zeggen wij dan hetzelfde als wat ons de eerste bladzijden van de Bijbel willen vertellen. De natuur is het werk van Gods hand. De mens is zelfs geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. En wat dacht u van de Menswording. God is in Jezus nog tastbaarder geworden. Johannes zegt daarover: “Wij hebben Hem gezien en aangeraakt.” En misschien is er in de wereld geen Mens die door zowel gelovigen als ongelovigen zo bewonderd wordt als Jezus Christus. Zijn liefdevolle aandacht met name voor hen die klein zijn en verloren lopen, brengt vriend en vijand in beroering. Deze onvergetelijke Mens noemt de Schepper Vader zijn eigen Zoon. En Jezus zegt: "Wie Mij ziet, ziet de Vader.” Welnu, het Doopsel maakt ons in navolging van Jezus tot kind van God. Dat is een gave. Wij worden niet alleen kinderen van God genoemd: wij zijn het ook.

Die gave houdt voor ons mensen echter ook een opgave in. Zorg dat in jou het gelaat van Jezus Christus zichtbaar wordt. En tenslotte zegt ons vanmorgen de apostel Paulus dat het de heilige Geest is, die ons met al de drie Goddelijke Personen verbindt. Hij begeestert ons. Dat wil zeggen: Hij maakt ons enthousiast om God te ervaren en dus te kennen. Hij doet hetzelfde als wanneer wij bijvoorbeeld in kinderen vader of moeder opnieuw terugzien. En dit alles bewerkt de heilige Geest in ons vanaf de dag van ons doopsel. En daarom zegt Jezus: "Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest." Voor velen klinkt dit ver weg, theoretisch en afstandelijk. In feite is alles echter veel menselijker nabij dan wij zouden kunnen vermoeden.

 

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de dagelijkse liturgie

Illustratie: Glas-in-loodramen van de H. Drie-eenheid in de Drievuldigheidskerk in Landgraaf-Rimburg.