Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Vrijdag 8 oktober

Gerarduslezing door Mgr. Gerard de Korte

Bisschop Gerard de Korte van 's-Hertogenbosch houdt op vrijdag 8 oktober de Gerarduslezing in Klooster Wittem. Hij spreekt dan over een katholieke visie op het goede leven. Allereerst bespreekt de bisschop de bijbelse wortels van het katholiek sociaal denken en daarbij ook de centrale noties van het katholieke denken over een rechtvaardige samenleving. Vervolgens geeft hij zijn analyse van de huidige Nederlandse samenleving. Welke uitdagingen zijn er? Hoe kan het kahotlieke denken een bijdrage leveren aan een goede manier van samen-leven? Tenslotte schetst de bisschop wat een 'spiritualiteit van de goede samenleving' zou kunnen zijn. 

Sinds enkele jaren organiseert Klooster Wittem in oktober - de maand van de feestdag van de heilige Gerardus Majella - een Gerarduslezing, dat wil zeggen: een lezing door een bekende Gerardus. Dit jaar is dat bisschop Gerard de Korte. Het thema van de lezing heeft steeds te maken met de waarden die ook voor de heilige Gerardus Majella belangrijk waren, zoals barmhartigheid en naastenliefde. 

De lezing vindt op vrijdag 8 oktober plaats in de nieuw Scalazaal in Klooster Wittem, Wittemer Allee 32 in Wittem. Aanvang 19.30 uur. entree € 10,-. 

Aanmelden kan via de website www.kloosterwittem.nl