Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Oud-legeraalmoezenier en kerkmusicus Guido Grond overleden

Op woensdag 25 november 2020 is in Roermond oud-legeraalmoezenier en kerkmusicus Guido Grond overleden. Hij is 80 jaar geworden. De uitvaart is donderdag 3 december in besloten kring.

Guido José Pierre Heribert (Guido) Grond werd op 1 maart 1940 in Kerkrade geboren. Hij ontving op 11 maart 1967 de priesterwijding. Met ingang van 11 juli 1968 werd hij benoemd tot kapelaan van de parochie HH. Petrus en Michael in Sittard en met ingang van l oktober 1975 werd hij benoemd tot kapelaan van de parochie H. Nicolaas in Heythuysen. Vervolgens werd Grond met ingang van l november 1985 benoemd tot legeraalmoezenier. Deze functie bleef hij vervullen totdat hij op 1 januari 2000 met pensioen ging.

Daarnaast heeft aalmoezenier Grond zich sinds 1974 enorm ingezet voor de kerkmuziek in het bisdom Roermond. Eerst als bestuurslid van de Nederlandse St.-Gregoriusvereniging in ons bisdom en later als voorzitter en vanaf 6 juli 1999 als vicevoorzitter en erevoorzitter. Zijn bestuurlijk werk voor deze vereniging eindigde toen hem per 1 juli 2011 eervol ontslag werd verleend, waarmee ook zijn bestuurslidmaatschap van het hoofdbestuur van de Nederlandse St. Gregoriusvereniging werd beëindigd.

De uitvaartmis voor aalmoezenier Grond wordt op 3 december om 10.30 in beperkte kring gehouden in de H. Nicolaaskerk in Heythuysen. Aansluitend wordt hij te ruste gelegd op het kerkhof bij de Lambertuskerk te Kerkrade.