Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Harrie Smeets

24e Bisschop van Roermond: 2018 -
Geboren: 22 oktober 1960, Heerlen
Bisschopswijding: 8 december 2018, Roermond
Voordien: pastoor-deken van Venray
Wapenspreuk: In Gods naam mensen lief hebben

 
Mgr. Harrie Smeets is op 10 oktober 2018 door paus Franciscus benoemd tot bisschop van Roermond. Hij is de 24e bisschop van Roermond sinds de oprichting van het bisdom in 1559 en de tiende bisschop sinds het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853. Op 8 december 2018 wordt Mgr. Smeets in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond tot bisschop gewijd. Tijdens die viering zal hij ook de zetel van de Kerk van Roermond in bezit nemen. 
 
Profiel Mgr. Smeets
 
22 oktober 1960: Geboren als Hendrikus Marie Gerardus (roepnaam Harrie) in de Vroedvrouwenschool in Heerlen
1960 – 1978: Opgegroeid in Born
1973 – 1980: Middelbare school aan het Serviamcollege in Sittard (Atheneum A)
1980 – 1985: Studie Nederlands in Utrecht
1985 – 1992: Opleiding tot priester aan het grootseminarie Rolduc
1991: diakenwijding door mgr. A. Castermans
1992: priesterwijding door Mgr. dr. J. Gijsen 
1991 – 1994: Kapelaan in de H.-Odaparochie in Weert-Boshoven
1994 – 1997: Kapelaan in de parochies H. Michaël in Thorn en H. Medardus in Wessem
1997 – 2003: Pastoor van de parochies De Vier Evangelisten (Malberg0, O.-L.-Vrouw van Goede Raad (Malpertuis), Christus’ Hemelvaart (Pottenberg), H. Hart van Jezus (Oud-Caberg) en H. Christoforus (Caberg) in Maastricht-West. 
2004 – 2018 : Deken van Venray (in 2011 uitgebreid met het dekenaat Gennep) en pastoor van de parochies Petrus‘ Banden, Christus Koning, O.-L.-Vrouw van Zeven Smarten en H. Franciscus van Assisië in Venray en in de loop van de jaren administrator in diverse parochies in het dekenaat Venray.
2012: Benoemd tot voorzitter van de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten 
2010: Toegetreden tot de Ridderorde van het Heilig van Graf van Jeruzalem
2015: Benoemd tot kanunnik van het Kathedraal Kapittel van het bisdom Roermond
2018: Benoemd tot 24e bisschop van Roermond / wijding en inbezitname zetel
 
 
Wapenspreuk
Elke bisschop heeft traditioneel een persoonlijk wapen. Het wapen van Mgr. Smeets wordt op dit moment ontworpen. Bij het wapenschild hoort ook een wapenspreuk. Ook dit is een eeuwenoude traditie. In de spreuk is meestal iets eigens terug te vinden van de betreffende persoon. Mgr. Smeets heeft als wapenspreuk gekozen voor: ‘In Gods naam mensen liefhebben’. In een van de interview die hij recent gaf, zei hij hierover: “In die spreuk zit zoveel in, daar kun je een leven lang mee vooruit.”