Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Na 226 jaar waardige herbegrafenis bisschop Van Hoensbroeck

De in 1793 overleden Roermondse bisschop Philippus Damianus van Hoensbroeck krijgt een herbegrafenis. Hij wordt op 17 augustus teruggelegd in zijn graf in het priesterkoor van de Sint-Martinusbasiliek in Venlo. De huidige bisschop van Roermond, Harrie Smeets, is hoofdcelebrant bij deze herbegrafenis.

Met de loop de tijd verdween het graf onder de vloer van het priesterkoor. Dat graf werd gezocht en op 5 november 2018 heropend. De grafsteen werd gerestaureerd en het stoffelijk overschot en het nog in tact zijnde gewaad werden geconserveerd. De Venlose parochie wil de adellijke bisschop nu alsnog op een waardige wijze begraven. Tijdens een pontificale requiemmis, op zaterdag 17 augustus, om 11.00 uur. . 

Bisschop Philippus Damianus markgraaf en markies van en tot Hoensbroeck was telg uit een van de oudste en aanzenlijkste families in de Nederlanden. Hij was een man van twee werelden; enerzijds was hij een gerespecteerd edelman in het Europa van zijn tijd, anderzijds gold hij als een pastoraal bewogen priester die leefde vanuit de doelstelling van het Concilie van Trente.

Geboren op 24 februari 1724 in het familiehuis in de Roermondse Swalmerstraat als telg in een gezin van 25 kinderen, werd hij in 1740 tot priester gewijd en in 1775 tot bisschop van Roermond benoemd en gewijd. Hier overleed geheel onverwachts op 70-jarige leeftijd op 17 april 1793.

Het Oostenrijkse bestuur van na de Franse Revolutie is er debet aan dat de bisschop niet in Roermond kon worden begraven; bijzetten van een stoffelijk overschot in de kerk was daar verboden. In het 'Staatse Venlo' bestond die mogelijkheid nog wel en zo gebeurde het dat het stoffelijk overschot van bisschop Van Hoensbroeck werd overgebracht naar Venlo en daar werd begraven in de Sint Martinuskerk. Deze begraving vond ’s nachts plaats door de toenmalige pastoor van de Sint Martinuskerk, in aanwezigheid van twee kapelaans en de koster. 

Meer informatie over bisschop van Hoensbroeck >>