Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 14 juni 2020 – Hoogfeest van het H. Sacrament

1e lezing: Deut.8,2‑3.14b‑16a
2e lezing: 1 Kor.10,16‑17
Evangelie: Joh.6,51‑58  

 

Brood uit de hemel

We zijn regelmatig onderweg en welke tocht we ook maken, zeker als we op vakantie gaan, we vergeten meestal niet om wat te eten en te drinken mee te nemen. Ons lichaam geeft immers signalen af, als het ‘t een tijdje zonder drank of voedsel moet stellen. Op de meeste plaatsen is het vaak geen probleem het nodige weer in te slaan. Als de voorraad ver op is, zoeken we een supermarkt op, waar de schappen qua aanbod vaak uitpuilen.

In de woestijn is het echter anders, zeker in de tijd van de Israëlieten uit de eerste lezing. Ze liepen al snel verloren toen ze geen water en voedsel meer konden vinden. God zelf greep evenwel in en toonde dat Hij degene was die kon voorzien in al hun noden. Veel belangrijker was echter, dat zij konden groeien in vertrouwen op God. Ze moesten zich immers niet vergapen aan het ene of andere wonder, maar zich bewust worden van wie dit alles afkomstig was. Van God die voorziet in de diepste nood. Dit betekent niet dat Hij al onze problemen wil oplossen maar Hij kan er wel een andere wending aan geven.

Materieel gezien kunnen we elkaar tegenwoordig zelf helpen. Bij grote rampen of hongersnoden worden inzamelingsacties gehouden. In geestelijk opzicht is er evenwel net zo goed een grote behoefte aan hulp. Hoeveel mensen lopen immers niet verloren, zijn eenzaam of zoeken naar de diepere zin van het leven. En wie zoekt er niet naar saamhorigheid, in een maatschappij die doorgeschoten is wat betreft de individualisering? Hoe kan die saamhorigheid echter van de grond komen als we geen gemeenschappelijke factor hebben, die ons met elkaar verbindt?

Jezus Christus biedt zichzelf daartoe aan in de gedaante van Brood en Wijn, waardoor we ons werkelijk met Hem kunnen verenigen. Wat is dus een beter bindmiddel tussen God en mens en tussen mensen onderling dan de heilige Mis. Gods Woord en de heilige Communie doen ons samen de Heer ontmoeten. Hij, die ons geestelijk wil bijstaan en geestelijk kan voeden.

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de de dagelijkse liturgie

Illustratie: Reliëf van het Laatste Avondmaal in Gerardus Majellakerk in Nederweert-Eind